Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Opl√¶s tekst  |  Sitemap  |  A-√Ö  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Sitemap

Sitemap

 Byudvikling

       Kgs. Lyngby

             Den bl√• og gr√łnne by

             Den smukke og levende by

             Den bes√łgte og kulturelle by

             Firskovvejomr√•det

             Trafik

             G√•gade

             Letbane

             Parkering

       Detailhandel

             Arealer til detailhandel

             Butiksst√łrrelser

             Udvalgsvarebutikker > 2.000 m2

       Stationsn√¶re omr√•der

             Liste og kort over stationsn√¶re omr√•der

       Ringbyen langs Ring 3

             Ringbyens styrker

             Ringbyens nye muligheder

             Letbane langs Ring 3

       Lyngby Idr√¶tsby

 Bygningskultur

       Arkitekturpolitik

       Hvad er arkitektur?

       Hvad er kvalitet?

       Hvad kan kommunen g√łre?

       Handlinger

       Fredede og bevaringsv√¶rdige bygninger

       Udpegede bevaringsv√¶rdige bygninger

 Hvad g√¶lder

       Rammer

             Kgs. Lyngby

             Lyngby bydel

             Ulrikkenborg bydel

             Sorgenfri bydel

             Virum bydel

             Lundtofte bydel

             Hjortek√¶r bydel

             Taarb√¶k bydel

             Landskab

             Generelle rammer

                   Generelle rammer for √•ben-lav boligomr√•der

                   Generelle rammer for t√¶t-lav boligomr√•der

                   Generelle rammer for etageboliger

                   Generelle rammer for kontor

                   Generelle rammer for industri/h√•ndv√¶rk

                   Parkeringsnormer

             Rammer for enkelt omr√•der

                   Forslag


                   Vedtaget


             √Öben-lav bebyggelse ved naturf√łlsomme omr√•der

       Retningslinier

             Biologiske interesser

                   Redeg√łrelse for biologiske interesser

             Detailhandel

             Friluftsanl√¶g

                   Redeg√łrelse for friluftsanl√¶g

             Friluftsomr√•der

                   Redeg√łrelse for friluftsomr√•der

             Geologiske v√¶rdier

             Jordbrugsm√¶ssige interesser

                   Redeg√łrelse for jordbrugsm√¶ssige interesser

             Kollektive trafikanl√¶g

                   Redeg√łrelse for kollektive trafikanl√¶g

             Kulturhistorie

             Landskabelige v√¶rdier

             Lavbundsarealer

                   Redeg√łrelse for lavbundsarealer

             Naturbeskyttelse

                   Redeg√łrelse for naturbeskyttelse

             Skovrejsning

                   Redeg√łrelse for skovrejsning

             Stier

                   Redeg√łrelse for stier

             St√łj i landzone

             Tekniske anl√¶g

                   Redeg√łrelse for tekniske anl√¶g

             Vejnet

       Kommuneplantill√¶g


             Forslag


             Vedtaget


       Lokalplaner

       Definitioner

       S√łg via adresse

       S√łg via kort

       S√łg via matrikelnr.

    

 √ėvrig planl√¶gning

       Sammenh√¶ng med andre planer

             Landsplanredeg√łrelser

             Fingerplan 2007

             Landsplandirektiv for detailhandel

             Den regionale udviklingsplan

             Nabokommuner

             Strategi 2007 og fokusstrategier

             Regionplan 2005

       Hidtidig planl√¶gning

       Erhverv og arbejdsmarked

       Befolkning og boliger

       Klima, vand, affald og energi

             Klimakommune

             Lavenergiklasse 1 og 2 samt opsamling af regnvand

             Vand

             Affald

             Energi

       Bydele

             Lyngby

             Ulrikkenborg

             Sorgenfri

             Virum

             Lundtofte

             Hjortek√¶r

             Taarb√¶k

             Landskab

                   Kulturhistorie

                   Fredninger mv.

       Offentlig service

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk