Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  A-Å  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Sitemap

Sitemap


 Byudvikling

       Kgs. Lyngby

             Den blå og grønne by

             Den smukke og levende by

             Den besøgte og kulturelle by

             Firskovvejområdet

             Trafik

             Gågade

             Letbane

             Parkering

       Detailhandel

             Arealer til detailhandel

             Butiksstørrelser

             Udvalgsvarebutikker > 2.000 m2

       Stationsnære områder

             Liste og kort over stationsnære områder

       Ringbyen langs Ring 3

             Ringbyens styrker

             Ringbyens nye muligheder

             Letbane langs Ring 3

       Lyngby Idrætsby

 Bygningskultur

       Arkitekturpolitik

       Hvad er arkitektur?

       Hvad er kvalitet?

       Hvad kan kommunen gøre?

       Handlinger

       Fredede og bevaringsværdige bygninger

       Udpegede bevaringsværdige bygninger

 Hvad gælder

       Rammer

             Kgs. Lyngby

             Lyngby bydel

             Ulrikkenborg bydel

             Sorgenfri bydel

             Virum bydel

             Lundtofte bydel

             Hjortekær bydel

             Taarbæk bydel

             Landskab

             Generelle rammer

                   Generelle rammer for åben-lav boligområder

                   Generelle rammer for tæt-lav boligområder

                   Generelle rammer for etageboliger

                   Generelle rammer for kontor

                   Generelle rammer for industri/håndværk

                   Parkeringsnormer

             Rammer for enkelt områder

                   Forslag


                   Vedtaget


             Åben-lav bebyggelse ved naturfølsomme områder

       Retningslinier

             Biologiske interesser

                   Redegørelse for biologiske interesser

             Detailhandel

             Friluftsanlæg

                   Redegørelse for friluftsanlæg

             Friluftsområder

                   Redegørelse for friluftsområder

             Geologiske værdier

             Jordbrugsmæssige interesser

                   Redegørelse for jordbrugsmæssige interesser

             Kollektive trafikanlæg

                   Redegørelse for kollektive trafikanlæg

             Kulturhistorie

             Landskabelige værdier

             Lavbundsarealer

                   Redegørelse for lavbundsarealer

             Naturbeskyttelse

                   Redegørelse for naturbeskyttelse

             Skovrejsning

                   Redegørelse for skovrejsning

             Stier

                   Redegørelse for stier

             Støj i landzone

             Tekniske anlæg

                   Redegørelse for tekniske anlæg

             Vejnet

       Kommuneplantillæg


             Forslag


             Vedtaget


       Lokalplaner

       Definitioner

       Søg via adresse

       Søg via kort

       Søg via matrikelnr.

    

 Øvrig planlægning

       Sammenhæng med andre planer

             Landsplanredegørelser

             Fingerplan 2007

             Landsplandirektiv for detailhandel

             Den regionale udviklingsplan

             Nabokommuner

             Strategi 2007 og fokusstrategier

             Regionplan 2005

       Hidtidig planlægning

       Befolkning og boliger

       Erhverv og arbejdsmarked

       Klima, vand, affald og energi

             Klimakommune

             Lavenergiklasse 1 og 2 samt opsamling af regnvand

             Vand

             Affald

             Energi

       Bydele

             Lyngby

             Ulrikkenborg

             Sorgenfri

             Virum

             Lundtofte

             Hjortekær

             Taarbæk

             Landskab

                   Kulturhistorie

                   Fredninger mv.

       Offentlig service


Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk