Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  A-Å  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Sideindex

Historik
Download strategier
Miljøvurdering
Retsvirkninger
Sideindex
Nyheder
 

Sideindex


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å   !   1   2   3   4   5   6   7   8


A

Affald
Arealer til detailhandel
Arkitekturpolitik

Til toppen af siden


B

Befolkning og boliger
Biologiske interesser
Butiksstørrelser
Bydele
Bygningskultur
Byudvikling

Til toppen af siden


C

Til toppen af siden


D

Definitioner
Den besøgte og kulturelle by
Den blå og grønne by
Den regionale udviklingsplan
Den smukke og levende by
Detailhandel
Detailhandel

Til toppen af siden


E

Energi
Erhverv og arbejdsmarked

Til toppen af siden


F

Fingerplan 2007
Firskovvejområdet
Forslag
Forslag
Fredede og bevaringsværdige bygninger
Fredninger mv.
Friluftsanlæg
Friluftsområder

Til toppen af siden


G

Gågade
Generelle rammer for åben-lav boligområder
Generelle rammer for etageboliger
Generelle rammer for industri/håndværk
Generelle rammer for kontor
Generelle rammer for tæt-lav boligområder
Geologiske værdier

Til toppen af siden


H

Handlinger
Hidtidig planlægning
Hjortekær
Hjortekær bydel
Hvad er arkitektur?
Hvad er kvalitet?
Hvad gælder
Hvad kan kommunen gøre?

Til toppen af siden


I

Interaktive kort

Til toppen af siden


J

Jordbrugsmæssige interesser

Til toppen af siden


K

Kgs. Lyngby
Kgs. Lyngby
Kladdeliste
Klima, vand, affald og energi
Klimakommune
Kollektive trafikanlæg
Kommuneplantillæg
Kommuneplantillæg 10/2009
Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk
Kommuneplantillæg 12/2009 for Granparken/Kulsvierparken
Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord
Kommuneplantillæg 14/2009 for Kanalvejsområdet syd
Kommuneplantillæg 14/2013
Kommuneplantillæg 15/2009 for Sorgenfrivænget
Kommuneplantillæg 18/2009 for Lyngby Hovedgade 63
Kommuneplantillæg 19/2009 Granparken/Kulsvierparken
Kommuneplantillæg 20/2009 for området ved DTU og Nordvej
Kommuneplantillæg 21/2009 for Christian X´s Allé 3 - 7
Kommuneplantillæg 22/2009 for Kongevejen 205-209
Kommuneplantillæg 23/2009 Klimatilpasningsplan
Kommuneplantillæg 3/2009 for Kunstnerbyen og Elementbyen
Kommuneplantillæg 4/2009 for Mølledammen
Kommuneplantillæg 7/2009 for Netto på Engelsborgvej
Kommuneplantillæg 8/2009 for Furesøkysten
Kommuneplantillæg 9/2009 for DTU
Kommuneplantillæg nr. 1 for Områdecenter Bredebo
Kommuneplantillæg nr. 16/2009 for Lyngby Idrætsby
Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej
Kommuneplantillæg nr. 2 for Lyngby Hovedgade
Kommuneplantillæg nr. 5 for Taarbæk Strandvej 69
Kommuneplantillæg nr. 6 for Landmålervej
Kulturhistorie
Kulturhistorie
Københavns befæstning

Til toppen af siden


L

Landskab
Landskab
Landskabelige værdier
Landsplandirektiv for detailhandel
Landsplanredegørelser
Lavbundsarealer
Lavenergiklasse 1 og 2 samt opsamling af regnvand
Letbane
Letbane langs Ring 3
Liste og kort over stationsnære områder
Lokalplaner
Lundtofte
Lundtofte bydel
Lyngby
Lyngby bydel
Lyngby Idrætsby

Til toppen af siden


M

Til toppen af siden


N

Nabokommuner
Naturbeskyttelse
Naturgenopretning. VVM

Til toppen af siden


O

Offentlig service
Oversigt over generelle rammer

Til toppen af siden


P

Parkering
Parkeringsnormer
PDFvejledning

Til toppen af siden


Q

Til toppen af siden


R

Rammer
Rammer for enkelt områder
Rammer_forslag
Redegørelse for biologiske interesser
Redegørelse for friluftsanlæg
Redegørelse for friluftsområder
Redegørelse for jordbrugsmæssige interesser
Redegørelse for kollektive trafikanlæg
Redegørelse for lavbundsarealer
Redegørelse for naturbeskyttelse
Redegørelse for skovrejsning
Redegørelse for stier
Redegørelse for tekniske anlæg
Regionplan 2005
Retningslinier
Ringbyen langs Ring 3
Ringbyens nye muligheder
Ringbyens styrker

Til toppen af siden


S

Sammenhæng med andre planer
Skovrejsning
Sorgenfri
Sorgenfri bydel
Stationsnære områder
Stier
Strategi 2007 og fokusstrategier
Støj i landzone
Søg via adresse
Søg via kort
Søg via matrikelnr.
Søgevejledning

Til toppen af siden


T

Taarbæk
Taarbæk bydel
Tekniske anlæg
Trafik

Til toppen af siden


U

Udpegede bevaringsværdige bygninger
Udvalgsvarebutikker > 2.000 m²
Ulrikkenborg
Ulrikkenborg bydel

Til toppen af siden


V

Vand
Vedtagelse Kommuneplan 10/2009 Skovtofte
Vedtaget
Vedtaget
Vejnet
Virum
Virum bydel
VVM. Rent vand i Mølleå systemet

Til toppen af siden


W

Til toppen af siden


X

Til toppen af siden


Y

Til toppen af siden


Z

Til toppen af siden


Æ

Til toppen af siden


Ø

Øvrig planlægning

Til toppen af siden


Å

Åben-lav bebyggelse ved naturfølsomme områder

Til toppen af siden


!

!Forside

Til toppen af siden


1

1.1.01
1.1.02
1.1.03
1.1.04
1.1.05
1.1.06
1.1.07
1.1.08
1.1.09
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16
1.1.16
1.1.17
1.1.18
1.1.19
1.1.20
1.1.21
1.1.22
1.1.24
1.1.25
1.1.25
1.1.26
1.1.27
1.1.30
1.1.31
1.1.32
1.1.40
1.1.60
1.1.61
1.1.80
1.1.90
1.1.91
1.2.30
1.2.60
1.2.61
1.2.62
1.2.63
1.2.64
1.2.80
1.2.81
1.2.90
1.3.30
1.3.60
1.3.61
1.3.80
1.3.81
1.3.82
1.3.83
1.4.04
1.4.30
1.4.31
1.4.32
1.4.34
1.4.40
1.4.44
1.4.47
1.4.60
1.4.61
1.4.62
1.4.63
1.4.64
1.4.65
1.4.66
1.4.67
1.4.69
1.4.90
1.5.91
1.6.40
1.6.41
1.6.42
1.6.80
1.6.80
1.6.90
1.7.46
1.7.90
1.7.90
1.7.94

Til toppen af siden


2

2.01.91
2.1.01
2.1.02
2.1.31
2.1.40
2.1.41
2.1.60
2.1.61
2.1.62
2.1.63
2.1.64
2.1.65
2.1.66
2.1.67
2.1.68
2.1.69
2.1.70
2.1.71
2.1.80
2.1.81
2.1.82
2.1.83
2.1.90
2.1.92
2.1.93
2.1.94
2.1.95
2.2.01
2.2.02
2.2.30
2.2.31
2.2.33
2.2.34
2.2.40
2.2.42
2.2.60
2.2.61
2.2.62
2.2.63
2.2.64
2.2.65
2.2.66
2.2.67
2.2.68
2.2.69
2.2.70
2.2.71
2.2.72
2.2.73
2.2.74
2.2.75
2.2.80
2.2.82
2.2.83
2.2.84
2.2.87

Til toppen af siden


3

3.1.01
3.1.30
3.1.32
3.1.60
3.1.61
3.1.62
3.1.80
3.1.90
3.2.30
3.2.31
3.2.40
3.2.60
3.2.61
3.2.62
3.2.63
3.2.65
3.2.67
3.2.67
3.2.68
3.2.69
3.3.30
3.3.40
3.3.60
3.3.62
3.3.63
3.3.64
3.3.65
3.3.81
3.3.90
3.3.91
3.4.30
3.4.31
3.4.40
3.4.41
3.4.80
3.4.81
3.4.90
3.4.91

Til toppen af siden


4

4.1.01
4.1.02
4.1.03
4.1.30
4.1.31
4.1.32
4.1.33
4.1.34
4.1.41
4.1.43
4.1.44
4.1.60
4.1.61
4.1.62
4.1.63
4.1.64
4.1.65
4.1.66
4.1.67
4.1.68
4.1.69
4.1.70
4.1.71
4.1.72
4.1.73
4.1.74
4.1.75
4.1.76
4.1.84
4.1.84
4.1.90
4.1.91
4.1.91
4.1.92
4.1.93
4.2.01
4.2.30
4.2.31
4.2.32
4.2.33
4.2.40
4.2.40
4.2.41
4.2.41
4.2.43
4.2.60
4.2.62
4.2.66
4.2.67
4.2.68
4.2.69
4.2.70
4.2.71
4.2.72
4.2.73
4.2.74
4.2.75
4.2.76
4.2.77
4.2.78
4.2.79
4.2.81
4.2.81
4.2.82
4.2.82
4.2.83
4.2.83
4.2.84
4.2.84
4.2.86
4.2.87
4.2.90
4.2.92
4.3.01
4.3.30
4.3.40
4.3.41
4.3.60
4.3.62
4.3.63
4.3.64
4.3.65
4.3.68
4.3.80
4.3.90
4.3.91
4.3.92

Til toppen af siden


5

5.02.30
5.1.01
5.1.30
5.1.40
5.1.41
5.1.42
5.1.43
5.1.60
5.1.61
5.1.62
5.1.63
5.2.01
5.2.02
5.2.03
5.2.31
5.2.32
5.2.40
5.2.41
5.2.60
5.2.62
5.2.63
5.2.64
5.2.65
5.2.66
5.2.67
5.2.68
5.2.69
5.2.69
5.2.70
5.2.71
5.2.72
5.2.80
5.2.84
5.3.40
5.3.90
5.3.90
5.4.90
5.4.91
5.4.92
5.4.93

Til toppen af siden


6

6.01.62
6.01.90
6.1.01
6.1.02
6.1.42
6.1.43
6.1.60
6.1.63
6.1.64
6.1.65
6.2.30
6.2.30
6.2.40
6.2.41
6.2.42
6.2.42
6.2.60
6.2.61
6.2.62
6.2.63
6.2.64
6.2.65
6.2.90
6.2.90
6.2.91
6.2.92
6.2.93
6.2.94
6.3.90

Til toppen af siden


7

7.1.40
7.1.60
7.1.60
7.1.61
7.1.62
7.1.63
7.1.64
7.1.65
7.1.66
7.1.67
7.1.68
7.1.80
7.1.80

Til toppen af siden


8

8.1.40
8.1.41
8.1.42
8.1.44
8.1.45
8.1.46
8.1.47
8.2.40
8.3.40
8.3.41
8.4.40
8.4.41
8.4.43
8.4.44
8.4.45
8.4.46
8.5.40
8.5.41
8.5.42
8.5.43
8.5.44
8.5.45
8.5.46
8.5.47
8.5.48
8.5.49
8.5.50
8.5.51
8.5.52
8.5.54
8.5.55
8.6.40
8.6.41
8.6.42
8.6.44
8.6.47
8.6.48
8.6.49
8.6.51
8.6.52
8.7.40
8.7.42
8.7.43
8.7.44
8.7.45
8.7.46
8.7.47
8.7.49
8.7.50
8.7.51

Til toppen af siden


Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk