Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Opl√¶s tekst  |  Sitemap  |  A-√Ö  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Retsvirkninger

Historik
Download strategier
Milj√łvurdering
Retsvirkninger
Sideindex
Nyheder
 

Retsvirkninger


Kommuneplan 2009 er udarbejdet i henhold til Lov om Planlægning (jf. lovbekendtgørelse nr. 1027 af 20. oktober 2008, med de ændringer, der følger af lov nr. 1336 af 19. december 2008, lov nr. 512 af 12. juni 2009 og lov nr. 514 af 12. juni 2009).

Kommuneplanen er den overordnede plan for udviklingen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Den er et redskab for kommunalbestyrelsen, når der skal træffes beslutninger af overordnet karakter. Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse.

Kommuneplanen regulerer den fremtidige arealanvendelse og indebærer ingen handlepligt for borgerne i forhold til eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Kommuneplanen giver udelukkende rammerne for hvilke tilladelser, dispensationer og afslag, der kan gives, når der opstår ønske om ny anvendelse eller en bestemt aktivitet i et område.

Kommuneplanens mere detaljerede gennemførelse sikres ved udarbejdelse af lokalplaner. Siden kommuneplanlovens vedtagelse i 70’erne er der udarbejdet lokalplaner i stedet for byplanvedtægter. En del af de gamle byplanvedtægter er fortsat gældende, mens andre er blevet helt eller delvist afløst af lokalplaner.

Kommuneplanen gælder for en 12-årig periode. Det skal vurderes i hver valgperiode, hvorvidt planen skal revideres. Til denne vurdering anvendes en strategi. Strategien skal udarbejdes og vedtages inden første halvdel af en valgperiode. Processen giver kommunelabestyrelsen og borgerne mulighed for at justere målene i den retning, udviklingen tegner sig.

Kommuneplan 2009 er udarbejdet på baggrund af Strategi 2007 og de efterfølgende fokus-strategier for henholdsvis trafik, Kgs. Lyngby og landskabet. Der er foretaget en fuld revision af kommuneplanen, med vægten lagt på emnerne byudvikling i Kgs. Lyngby, detailhandel, bygningskultur og retningslinier.

 

 


  

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk