Sådan bruges de interaktive kort

   

Mange steder i kommuneplanen findes dynamiske kort, som dette, der viser stationsnære områder:     

I de interaktive kort er det muligt at zoome og panorere i kortet samt at få yderligere information om de viste temaer. Det kan f.eks. være navnet på en daginstitution eller antallet af parkeringspladser på et parkeringsareal i Kgs. Lyngby. Nedenfor findes en oversigt over de forskellige funktioner og knapper. 

 Det skal bemærkes, at kortene opdateres automatisk når der laves kommuneplantillæg mv., og derfor altid vil vise de gældende planforhold. 

   

Naviger 
Naviger mod nord, syd, øst eller vest ved at klikke på pilene. 
Tip: Du kan også holde venstre musetast nede, mens du "trækker" i kortet.   

Zoom   
Zoom ind eller ud ved at trække i markøren eller klikke på skalaen. 
Tip: Zoome ind på et bestemt område: Hold SHIFT-tasten nede mens du markerer området (tegner en firkant) med venstre musetast. Du kan også dobbeltklikke på et sted og zoome ind.
 

Viste temaer   
Klikkes der på det lille symbol i højre side af kortet vises oversigten over kortets temaer. Det er muligt at slukke og tænde temaerne.    

Informationsboks 
Klikker du på kortet, vises information om det element, der er markeret.