Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  A-Å  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Øvrig planlægning Sammenhæng med andre planer Strategi 2007 og fokusstrategier

Sammenhæng med andre planer
Landsplanredegørelser
Fingerplan 2007
Landsplandirektiv for detailhandel
Den regionale udviklingsplan
Nabokommuner
Strategi 2007 og fokusstrategier
Regionplan 2005
Hidtidig planlægning
Befolkning og boliger
Erhverv og arbejdsmarked
Klima, vand, affald og energi
Bydele
Offentlig service
 

Strategi 2007 og fokusstrategier


Strategi 2007 var første led i revisionen af kommuneplanen og angav retningslinjerne. Det blev fastlagt at udarbejde 6 fokus-strategier og at kommunalbestyrelsens målsætninger, for hvordan den ønsker at arbejde med de 5 lovpligtige emner, er, at hvert enkelt emne vurderes og målsættes, hvor det er relevant.

Efterfølgende er det besluttet at udarbejde fokus-strategierne for Mølleåen og Landskabet som én samlet fokus-strategi. På nuværende tidspunkt er fokus-strategierne for Trafikken, for Kgs. Lyngby og for Landskabet færdige. Efter godkendelsen af Kommuneplan 2009 forventes fokus-strategierne for Kulturarv og Vidensby at blive sat i værk, når en ny kommunalbestyrelse primo 2010 har prioriteret sit arbejde.


  Strategi 2007 Fokus-strategi for trafik Fokus-strategi for Kgs. Lyngby Fokus-strategi for landskabet Image Map
 


 
 
 
 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk