Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Opl√¶s tekst  |  Sitemap  |  A-√Ö  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside √ėvrig planl√¶gning Sammenh√¶ng med andre planer Landsplandirektiv for detailhandel

Sammenhæng med andre planer
Landsplanredeg√łrelser
Fingerplan 2007
Landsplandirektiv for detailhandel
Den regionale udviklingsplan
Nabokommuner
Strategi 2007 og fokusstrategier
Regionplan 2005
Hidtidig planlægning
Befolkning og boliger
Erhverv og arbejdsmarked
Klima, vand, affald og energi
Bydele
Offentlig service
 

Landsplandirektiv for detailhandel


Landsplandirektivet fastlægger hovedstadsområdets overordnede detailhandelsstruktur og udpeger 59 bymidter. I Lyngby-Taarbæk drejer det sig om Kgs. Lyngby, Virum og Sorgenfri. De gældende afgrænsninger af detailhandelscentrene kan opretholdes i kommuneplanen, hvorimod en ændret afgrænsning skal ske efter reglerne i bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter og bydelscentre, nr. 1093 af 11. september 2007. Kommunalbestyrelsen fastsætter det samlede etageareal til detailhandel i hver enkelt bymidte.

Bydelscentrene er ikke udpeget i Landsplandirektivet. Dette skal gøres i kommuneplanerne, hvor der i Lyngby-Taarbæk kan udpeges bydelscentre med en størrelse på op til 5.000 m² butiksareal. Bydelscentre der allerede er større kan fastholdes men ikke udvides yderligere. Landsplandirektivets ramme på maksimalt 5.000 m² gælder også, uanset tidligere gældende regler i henhold til Regionplan 2005. I Lyngby-Taarbæk er det store lokalcenter på Lyngbygårdsvej udpeget som et bydelscenter.

Se desuden afsnit om byudvikling > detailhandel.


Hovedstadsområdets overordnede detailhandelsstruktur. I Lyngby-Taarbæk Kommune er Kgs. Lyngby udpeget som bymidte med store udvalgsvarebutikker og Virum og Sorgenfri er udpeget som bymidter.


  

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk