Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Opl√¶s tekst  |  Sitemap  |  A-√Ö  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside √ėvrig planl√¶gning Sammenh√¶ng med andre planer Fingerplan 2007

Sammenhæng med andre planer
Landsplanredeg√łrelser
Fingerplan 2007
Landsplandirektiv for detailhandel
Den regionale udviklingsplan
Nabokommuner
Strategi 2007 og fokusstrategier
Regionplan 2005
Hidtidig planlægning
Erhverv og arbejdsmarked
Befolkning og boliger
Klima, vand, affald og energi
Bydele
Offentlig service
 

Fingerplan 2007


Fingerplan 2007 er et landsplandirektiv, der udstikker retningslinier for hovedstadsområdets fremtidige udvikling. Direktivet fastlægger Fingerbyens geografi og fremtidige udviklingsmuligheder, herunder retningslinier for de stationsnære områder. Der fastlægges ligeledes retningslinier for arealreservationer for trafikale anlæg, f.eks. skinnebåren kollektiv trafik.

Fingerplanen opdeler hovedstadsområdet i 4 delområder:

  • Det indre storbyområde "håndfladen"
  • Det ydre storbyområde "byfingrene"
  • De grønne kiler "Mellem fingrene"
  • Det øvrige hovedstadsområde

Lyngby-Taarbæk er beliggende i det ydre storbyområde og i de grønne kiler.

Fingerplanen fastslår:

at den fysiske planlægning skal styrke hovedstadens internationale konkurrenceevne,

at den stationsnære lokalisering skal fastholdes som overordnet princip,

at traditionnelle erhverv fortsat skal kunne placeres og videreføres i velbeliggende erhvervsområder,

at erhvervsområder visse steder bør fornys og i visse tilfælde omdannes,

at hovedstadsområdet skal rumme et rigt og varieret boligmarked,

at kommunerne bør vægte hensynet til landskabs-, natur-og kulturværdier højt.

Trafikalt fastlægges at planlægningen i Lyngby-Taarbæk skal respektere et muligt fremtidigt overordnet kollektiv trafikanlæg i form af en skinnebåren kollektiv trafikforbindelse fra Glostrup til Lyngby med evt. forlængelse mod nord og mod syd.

Lyngby-Taarbæk Kommune har gennem flere år arbejdet for at udvide stationsnærhedsprincippet til også at omfatte udvalgte stationer langs lokalbanen til Nærum. Kommunen har ligeledes arbejdet for en øget positiv fokus på etableringen af en letbane langs Ring 3 og at det i Fingerplan 2007 præciseres, at letbanen linieføres fra Glostrup og helt til Lundtofte, hvor DTU og flere erhvervsområder er placeret.


 


Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk