Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Opl√¶s tekst  |  Sitemap  |  A-√Ö  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside √ėvrig planl√¶gning Sammenh√¶ng med andre planer Den regionale udviklingsplan

Sammenhæng med andre planer
Landsplanredeg√łrelser
Fingerplan 2007
Landsplandirektiv for detailhandel
Den regionale udviklingsplan
Nabokommuner
Strategi 2007 og fokusstrategier
Regionplan 2005
Hidtidig planlægning
Befolkning og boliger
Erhverv og arbejdsmarked
Klima, vand, affald og energi
Bydele
Offentlig service
 

Den regionale udviklingsplan


Region Hovedstaden har i 2008 vedtaget den første regionale udviklingsplan, "Danmarks hovedstadsregion - en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst". Udviklingsplanen sætter særligt fokus på tre temaer, som er afgørende for regionens udvikling lige nu: Infrastruktur, uddannelse samt natur og miljø.

Den overordnede vision er:

Hovedstadsregionen skal være en af de førende europæiske storbyregioner kendetegnet ved en grøn profil, effektiv trafikal infrastruktur, uddannelse til alle, attraktive erhvervsvilkår, mangfoldigt kultur- og fritidsliv og internationalt udsyn - en storbyregion, hvor høj livskvalitet og høj vækst går hånd i hånd.

Visionen uddybes i en række målsætninger, hvor den følgende har særlig relevans for Lyngby-Taarbæk: Målsætningen for trafikken rundt i regionen er, at den kollektive trafik på tværs af regionen udbygges for at imødekomme det stigende pendlingsbehov på tværs, samt at kapaciteten på de store indfaldsforbindelser og ring- og tværforbindelser udbygges.

Lyngby-Taarbæk deltager aktivt i arbejdet om etablering af en letbane langs Ring 3. Se afsnit om Ringbyen langs Ring 3.

Målsætningen for hovedstadens grønne og blå struktur er, at andelen af grønne og blå områder til rekreativ anvendelse skal øges til minimum en tredjedel af regionens samlede areal, og at tilgængeligheden til rekreative områder, både i nærområdet, til større sammenhængende naturområder i regionen og til kystområder og strandparker skal udbygges.

I Lyngby-Taarbæk er de blå og grønne områder til rekreativ anvendelse allerede godt en tredjedel af kommunens samlede areal.

Målsætningen i den regionale udviklingsplan for luftforureningen er at reducere partikelforureningen og kvælstofudledningen til minimum EU's grænseværdier og herigennem nedbringe antallet af luftvejsrelaterede sygdomme. Tilsvarende er målet at mindske udledningen af CO2 med mindst 20 % i forhold til i dag inden 2015, så internationale klimaaftaler kan overholdes.

Lyngby-Taarbæk Kommune har indgået en "kurveknækkeraftale" med Elsparefonden, hvor kommunen har forpligtet sig til at spare 3 % af elforbruget fra 2007 til 2009 - en sådan reduktion vil også medføre reduktion af CO2-udslippet. Hertil kommer, at kommunen, overfor Danmarks Naturfredningsforening har forpligtet sig til at nedbringe CO2-udslippet fra den kommunale drift med 2 % om året i 2008 og 2009.

I 2009 er der udarbejdet en CO2-redegørelse for kommunen som geografisk enhed. CO2-redegørelse skal danne baggrund for beslutninger om, hvilke fremtidige initiativer kommunen skal tage på klimaområdet. Det overvejes for eksempel, om der skal udarbejdes en klimahandlingsplan for de kommende klimaaktiviteter.

Se i øvrigt afsnit Klima, vand, affald og energi.


  

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk