Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  A-Å  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Øvrig planlægning

Sammenhæng med andre planer
Hidtidig planlægning
Erhverv og arbejdsmarked
Befolkning og boliger
Klima, vand, affald og energi
Bydele
Offentlig service
 

Øvrig planlægning


"Øvrig planlægning" betegner nogle af de øvrige planmæssige forhold der vedrører kommuneplanen, og har betydning for den kommunale udvikling. Der gives her en kort introduktion til hvert underpunkt, den fulde tekst findes ved at klikke på menuen i venstre side af skærmen.

Sammenhæng med andre planer

En kommuneplan er udarbejdet i henhold til Planloven og underlægger sig overordnede statslige og regionale planer. I afsnit om "Sammenhæng med andre planer" beskrives den fysiske planlægnings hierarki og der redegøres for hvilke landsplandirektiver, der har direkte betydning for planlægningen i hovedstadsregionen. Der er ligeledes en beskrivelse af den regionale udviklingsplan samt en introduktion til de 4 strategier, der ligger til grund for kommuneplanen.

Hidtidig planlægning

I afsnittet "Hidtidig planlægning" findes et historisk tilbageblik på kommuneplanlægningen. Afsnittet tager udgangspunkt i dispositionsplanen fra 1949 og den første egentlige kommuneplan fra 1980, og beskriver de revisioner, der er foretaget i henholdsvis 1988, 1994 og 2005.

Erhverv og arbejdsmarked

I dette afsnit beskrives kommunens erhvervsområder og mulighederne for fortætning og omdannelse til kontorerhverv. Desuden findes en opgørelse over arbejdspladser og beskæftigelse.

Befolkning og boliger

Kommunens befolkningstal og befolkningsprognoser er centrale i dette afsnit, der også omhandler boligforsyningen og det nyligt afsluttede byfornyelsesprojekt i Fortunbyen.

Klima, vand, affald og energi

I Lyngby-Taarbæk Kommune gøres en stor indsats for at reducere CO2-udslippet fra den kommunale drift og tilpasse sig de klimaforandringer, der forventes at komme. Der er lavet tiltag indenfor områder såsom affaldshåndtering, vand- og varmeforsyning samt energi. I dette afsnit uddybes tiltagene og de opstillede mål.

Bydele

I afsnittet "Bydele" findes en beskrivelse af kommunens 7 bydele samt landskabet, der strækker sig fra Furesøen i vest via Mølleådalen til Dyrehaven og Øresund i øst.

Hvert bydelsafsnit beskriver bolig- og erhvervssammensætningen, detailhandlen, ældreomsorgen, idrætsfaciliteterne og de grønne områder i bydelen.

Kgs. Lyngby består af en del af Lyngby såvel som en del af Ulrikkenborg og beskrives under menupunktet Byudvikling > Kgs. Lyngby.

Offentlig service

Under dette punkt findes et kort over kommunens børneinstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner, ældreomsorg, biblioteker, idrætsanlæg, kolonihaver og udflugtsområder. 


  

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk