Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Opl√¶s tekst  |  Sitemap  |  A-√Ö  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside √ėvrig planl√¶gning Klima, vand, affald og energi Klimakommune

Sammenhæng med andre planer
Hidtidig planlægning
Erhverv og arbejdsmarked
Befolkning og boliger
Klima, vand, affald og energi
Klimakommune
Lavenergiklasse 1 og 2 samt opsamling af regnvand
Vand
Affald
Energi
Bydele
Offentlig service
 

Klimakommune


Lyngby-Taarbæk Kommune har overfor Danmarks Naturfredningsforening forpligtet sig til at nedbringe CO2-udslippet fra den kommunale drift med 2 % i årene 2008 og 2009, og er dermed blevet klimakommune. Hertil kommer at kommunen har indgået en "kurveknækkeraftale" med Elsparefonden, hvor kommunen forpligter sig til at spare 3 % af elforbruget fra 2007 til 2009. En sådan reduktion vil også medføre reduktion af CO2-udslippet.

For at leve op til disse målsætninger bliver der løbende iværksat en række klimarelaterede aktiviteter med fokus på kommunen som virksomhed.

Den grønne energistyring er den primære kilde til at opnå de lovede besparelser internt i kommunen. Energistyringen prioriterer og gennemfører forskellige energisparende foranstaltninger på de kommunale bygninger.

Udfordringen for de kommende år bliver at få reduceret CO2-udslippet i kommunen som geografisk enhed og at tilpasse sig de klimaforandringer, det forventes vil komme. I 2009 er der udarbejdet en CO2-redegørelse for kommunen som geografisk enhed. Redegørelsen viser, at de primære CO2-emisionskilder i kommunen er el, trafik og opvarmning - og derfor også her de største reduktionspotentialer ligger. CO2-redegørelsen skal danne baggrund for beslutninger om, hvilke fremtidige initiativer kommunen skal tage på klimaområdet. Det kan f.eks. være om aftalerne med Elsparefonden og Danmarks Naturfredningsforening forlænges, og i givet fald med hvilke reduktionsmål. Og om der skal udarbejdes en handlingsplan for de kommende klimaaktiviteter. 

De enkelte sektorers relative bidrag til den samlede CO2 udledning i Lyngby-Taarbæk Kommune.


 


Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk