Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Opl√¶s tekst  |  Sitemap  |  A-√Ö  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside √ėvrig planl√¶gning Klima, vand, affald og energi

Sammenhæng med andre planer
Hidtidig planlægning
Erhverv og arbejdsmarked
Befolkning og boliger
Klima, vand, affald og energi
Klimakommune
Lavenergiklasse 1 og 2 samt opsamling af regnvand
Vand
Affald
Energi
Bydele
Offentlig service
 

Klima, vand, affald og energi


Fra Agenda 21 til Klimafokus

Siden 2007 har hovedparten af de lokale Agenda 21-aktiviteter været koncentreret omkring klimaproblematikken - bl.a. i form af aktiviteter, der kan være med til at reducere CO2-udslippet fra den kommunale drift og fra borgere og virksomheder.

Ud over at reducere udslippet af CO2 handler det også om at tilpasse sig de klimaforandringer, der forventes at komme. En tilpasning, der forventes at række langt ind i mange af de tekniske kerneområder, som trafikplanlægning, byplanlægning og spildevandsområdet.

 

 

AGENDA 21-STRATEGI
Den lovpligtige strategi skal indeholde kommunalbestyrelsens målsætninger for at arbejde med:

at mindske miljøbelastningen
at fremme en bæredygtig byudvikling og byomdannelse
at fremme biologisk mangfoldighed
at inddrage borgere og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde
at fremme samspillet mellem beslutninger på tværs af sektorer

 Kommunalbestyrelsen vurderer og målsætter hvert enkelt emne, hvor det er relevant, i forbindelse med udarbejdelse af kommunens fokusstrategier. De 5 emner indgår generelt i planlægningen.

 

Vand, affald og energi

Det er overordnet set kommunalbestyrelsens opgave at fastlægge og fastholde rammerne for forsyningen af drikkevand, afledningen af spildevand og håndteringen af affald i kommunen. Dette skal ske ved at udarbejde udviklingsplaner for ovennævnte emner samt ved at sikre myndighedsopgaverne varetaget i relation hertil.

 

 

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING HOLDING A/S
Lyngby-Taarbæk Kommune har etableret et forsyningsselskab, der varetager driften inden for vand, spildevand og affald.

Selskabet skal på vegne af kommunalbestyrelsen løse driftsopgaverne på forsyningsområdet kompetent på et miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt grundlag.

Forsyningsselskabet er etableret som et aktieselskab med egen bestyrelse.


 

 

Vandforsyningsplan og spildevandsplan beskriver forholdene mere detaljeret.


Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk