Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Opl√¶s tekst  |  Sitemap  |  A-√Ö  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside √ėvrig planl√¶gning Klima, vand, affald og energi Energi

Sammenhæng med andre planer
Hidtidig planlægning
Erhverv og arbejdsmarked
Befolkning og boliger
Klima, vand, affald og energi
Klimakommune
Lavenergiklasse 1 og 2 samt opsamling af regnvand
Vand
Affald
Energi
Bydele
Offentlig service
 

Energi


Med den første lov om varmeforsyning fra 1979 blev der iværksat en planlægning, der fastlagde de geografiske grænser mellem forsyningsformerne. Varmeplanen for Lyngby-Taarbæk Kommune udlagde hele kommunen til naturgasforsyning, og den er i alt væsentligt ikke ændret siden 1980'erne.

Imidlertid er forudsætningerne for varmeforsyningsplanlægningen ændret, siden den gældende områdeafgrænsning blev fastlagt. Der er et generelt ønske om at skabe uafhængighed af fossilt brændsel, og Danmarks mulighed for selvforsyning med naturgas forventes udtømt om relativt få år. Endelig har klimadebatten og dermed ønsket om at nedbringe CO2-udledningen øget behovet for at revidere planerne, og sidst men ikke mindst er fjernvarme baseret på affaldsforbrænding og overskudsvarme fra elproduktion blevet meget aktuel.

Der er således behov for at revidere grundlaget for beslutninger omkring varmeforsyning i kommunen; dels som grundlag for kommunens dialog og samarbejde med forsyningsselskaberne og dels som grundlag for godkendelse af kommende projektforslag fra forsyningsselskaber m.v.

Den gældende varmeforsyningslov pålægger kommunalbestyrelsen at udføre en planlægning for varmeforsyningen i kommunen i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter. Derfor vil flere forsyningsselskaber og bolig- og ejerforeninger blive inddraget i det videre arbejde.


 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk