Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Opl√¶s tekst  |  Sitemap  |  A-√Ö  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside √ėvrig planl√¶gning Erhverv og arbejdsmarked

Sammenhæng med andre planer
Hidtidig planlægning
Erhverv og arbejdsmarked
Befolkning og boliger
Klima, vand, affald og energi
Bydele
Offentlig service
 

Erhverv og arbejdsmarked


Der er i alt 22 erhvervsområder i kommunen. Områderne er opdelt i to kategorier; kontor samt industri- og håndværksområder.

Erhvervsområderne omfatter i alt ca. 99,5 ha. Områderne i Lyngby-Taarbæk er geografisk set relativt små sammenlignet med andre kommuner i hovedstadsområdet. De største områder i kommunen er Firskovvej, Lundtofte Erhvervsområde og områderne i Ravnholm på henholdsvis 4,2 ha, 12,1 ha og 27,4 ha. Af erhvervsområderne i Ravnholm udgør erhvervsområdet ved Maglebjergvej 6,6 ha.

Udbygningsmuligheder

Kommunen er i realiteten fuldt udbygget, hvorfor der ikke er mulighed for at udlægge nye større erhvervsområder. Inden for erhvervsområderne er der dog i visse områder mulighed for fortætning. En anden udviklingsmulighed er at sikre, at der sker en mere intensiv udnyttelse af de eksisterende erhvervsområder, for eksempel ved at åbne mulighed for en omdannelse af visse områder til kontorerhverv.

Firskovvejområdet er et af de områder, hvor kommunalbestyrelsen forestiller sig, at der kan ske en yderligere udvikling. Se detaljeret beskrivelse her.

Fingerplan 2007 giver retningslinier for størrelsen og placeringen af arbejdspladsintensivt erhverv, se afsnit om sammenhæng med andre planer samt afsnit om stationsnære områder.

Det er en kendsgerning, at den samfundsmæssige udvikling er på vej væk fra industrisamfundet, hvorfor der på længere sigt vil opstå et behov for genanvendelse af de ældre industriområder i takt med nedlæggelsen af de hidtidige funktioner. Kommuneplanen indeholder mulighed for at ændre anvendelsen af to større arealer på Nørgaardsvej fra industri- og håndværksområder til kontor.

Erhvervsstrategi

Erhvervsstrategien er udarbejdet af Lyngby-Taarbæk Erhvervsråd og godkendt af Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse i 2006. Erhvervsstrategiens formål er at give eksisterende og nye virksomheder gode rammebetingelser for vækst og udvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune. Erhvervsstrategien skal ses på tværs af sektorer og dækker flere af kommunens indsatsområder som f.eks. planlægning, infrastruktur, miljø, beskæftigelse uddannelse og forskning.

Arbejdsmarkedsforhold

I 2008 var der 26.273 beskæftigede Lyngby-Taarbæk borgere, mens antallet af arbejdspladser i kommunen udgjorde 34.129. Der var således i 2008 et "overskud" af arbejdspladser på 7.856. Det forhold, at der er flere arbejdspladser i kommunen, end der er beskæftigede Lyngby-Taarbæk borgere, afspejler kommunens position som regionalt center.

Nøgletal for Lyngby-Taarbæk Kommune pr. 1. januar 2008.
  1996 2000 2004  2008
Udpendlere (1) 16.281 17.246 17.541  17.956
Bopæl og arbejde i LTK (2)  8.199 8.308 7.952 8.317
Beskæftigede m. bopæl i LTK (1+2) 24.480  25.554  25.493  26.273
Indpendlere (3) 21.867 23.367 24.202 25.812
Arbejdspladser i LTK (2+3) 30.066 31.675 32.154 34.129
"Overskud" af arbejdspladser i LTK 5.586 6.121 6.661 7.856

Udpendlere er personer med bopæl i LTK, som har arbejdssted i andre kommuner.
Indpendlere er personer med bopæl i andre kommuner, som har arbejdssted i LTK.
Kilde: Danmarks Statistik - www.statistikbanken.dk

Med hensyn til udviklingen i antallet af beskæftigede Lyngby-Taarbæk borgere og antallet af arbejdspladser i kommunen i perioden 1996-2008 springer to forhold i øjnene:
1) Væksten i arbejdspladser i kommunen (14 pct.) har været større end væksten i beskæftigede LTK-borgere (7 pct.).
2) Der er et lille stigning i antallet af beskæftigede LTK-borgere som både bor og arbejder i kommunen i 2008 (118).
Ovenstående to forhold afspejler sig også i at væksten i antallet af indpendlere overstiger væksten i antallet af udpendlere.


 


Erhvervsområdet ved Firskovvej.


 

FOKUS-STRATEGI FOR VIDENSBY
Lyngby-Taarbæks placering nær hovedstaden og som del af Øresundsregionen lægger op til bredt samarbejde på flere niveauer. Der bør sættes fokus på uddannelse og forskellige erhvervstyper. At se på samspil mellem især DTU, erhvervsliv og Lyngby-Taarbæk vurderes, at give yderligere energi til en fortsat positiv udvikling. 

 


LINKS

Lyngby-Taarbæk Erhvervsråd >

Lyngby-Taarbæk Kommunes erhvervsstrategi >
 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk