Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Opl√¶s tekst  |  Sitemap  |  A-√Ö  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside √ėvrig planl√¶gning Bydele Virum

Sammenhæng med andre planer
Hidtidig planlægning
Erhverv og arbejdsmarked
Befolkning og boliger
Klima, vand, affald og energi
Bydele
Lyngby
Ulrikkenborg
Sorgenfri
Virum
Lundtofte
Hjortekær
Taarbæk
Landskab
Offentlig service
 

Virum


Virum har sit udgangspunkt i landsbyen, der genkendes i Virumstræde og Virumgade med gadekæret. De fleste af Virums boliger er opført i perioden fra slutningen af 1930'erne til begyndelsen af 1970'erne og består overvejende af parcelhuse. Omkring Virum Station er der en del etageboliger, mens der øst for Kongevejen er et område med mange rækkehuse.

Virum har få og små erhvervsområder, fortrinsvis for kontorvirksomhed.

Det store lokalcenter ved Virum Station har en del detailhandel. I Virum er der, ud over spredte lokale butikker, to lokalcentre med dagligvarer; et ved Parcelvej og et ved Kongedybet.

Virums ældre borgere betjenes af områdecenter Solgården.

Virum ligger ud til Furesøen, Furesøparken, Geelsskov og Mølleådalen, hvilket bidrager med store landskabelige værdier i området.

Der er i øvrigt mange parker og grønne områder i Virum.


 


Virum har 15.200 indbyggere.


Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk