Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Opl√¶s tekst  |  Sitemap  |  A-√Ö  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside √ėvrig planl√¶gning Bydele Sorgenfri

Sammenhæng med andre planer
Hidtidig planlægning
Befolkning og boliger
Erhverv og arbejdsmarked
Klima, vand, affald og energi
Bydele
Lyngby
Ulrikkenborg
Sorgenfri
Virum
Lundtofte
Hjortekær
Taarbæk
Landskab
Offentlig service
 

Sorgenfri


Sorgenfri består primært af boliger med mange parcel- og rækkehuse samt etageboliger, fortrinsvis i Sorgenfrivang og Virumgård. Der findes få mindre erhvervsområder i Sorgenfri.

Sorgenfri har det store lokalcenter omkring Sorgenfri Station. Centret er ikke fuldt ud velfungerende. Der er behov for et større og ikke mindst bredere udbud af dagligvarer vurderer Institut for Center-Planlægning i en undersøgelse fra 1993. Kommuneplanen giver mulighed for en udvidelse af butiksarealet. Butikkerne i centret er adskilt af Hummeltoftevej. Afstanden mellem butikkerne er en af hindringerne for en god udvikling af centret. Udover butikkerne i det store lokalcenter findes der en del lokale butikker i Sorgenfri.

I det grønne område på Virumgård findes tre fodboldbaner, der har stiforbindelse til idrætspladsen ved Hummeltofteskolen og tennisanlægget ved Kaplevej.

Sorgenfris ældre borgere betjenes af områdecenter Virumgård.

Sorgenfri ligger midt i nogle af kommunens store landskabstræk; Lyngby Åmose, de åbne arealer ned til Furesøen, Sorgenfri Slotspark og Frilandsmuseet.

Kongevejsprojektet er et grønt projekt, der strækker sig helt fra Kirkepladsen i Kgs. Lyngby til Frilandsmuseet i Sorgenfri. Fremtidsvisionen indeholder flere delprojekter. Ved Sorgenfri Slot er det tanken at tydeliggøre rotunden med ny belægning og genskabelse af rotundens oprindelige beplantning, inspireret af den franske vejingeniør Jean Marmillods tegninger. Den efterfølgende strækning, der gennemskærer det åbne landskabsrum, er planlagt istandsat. Der skal i den forbindelse plantes en lindeallé og vejprofilet gøres smallere. Fornyelse af vejbelysningen er også under overvejelse. Kongevejsprojektet tænkes afsluttet i nord med en rektangulær plads på Kongevejen ved Frilandsmuseets hovedindgang.

Kongevejsprojektet, idéskitse.


 


Sorgenfri har 6.000 indbyggere.


Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk