Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Opl√¶s tekst  |  Sitemap  |  A-√Ö  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside √ėvrig planl√¶gning Bydele Lundtofte

Sammenhæng med andre planer
Hidtidig planlægning
Erhverv og arbejdsmarked
Befolkning og boliger
Klima, vand, affald og energi
Bydele
Lyngby
Ulrikkenborg
Sorgenfri
Virum
Lundtofte
Hjortekær
Taarbæk
Landskab
Offentlig service
 

Lundtofte


Fra tidlig tid har der været tradition for erhverv i Lundtofte, hvor mølleindustrierne har været starten på denne erhvervsudvikling. Ud over to større erhvervsområder består Lundtofte af parcel- og rækkehuse samt enkelte større etageboligbebyggelser; for eksempel Lundtofteparken og Mølleåparken. Lundtofte Landsby ligger omkring et gadekær.

I Lundtofte er handelen koncentreret i de fire lokalcentre med dagligvarer; Lundtofteparken, Kulsviervej, Brede Torv og Kulsviervej/Nøjsomhedsvej. Derudover findes der i Lundtofte enkelte lokale butikker.

Lundtofte er velforsynet med boliger for ældre, plejeboliger og faciliteter for ældre. Den kommunale ældreomsorg varetages fra områdecentrene Bredebo og Lystoftebakken og lokalcenter Borrebakken. Områdecenter Lystoftebakken, der ligger i Brede-Ørholmkvarteret, servicerer hele kommunen.

Der findes inden- og udendørs idrætsfaciliteter i Lundtoftehallen og de tilhørende idrætsanlæg samt på Lundtofte Skole og Brede Boldbaner.

Ud over nærheden til Mølleådalen og de grønne områder omkring Gadekæret er der park- og fritidsområderne Runde Bakke, Borrebakken og Troldehøj.


 


Lundtofte har 4.400 indbyggere.


Der skal ved ny bebyggelse tages særlige hensyn til sigtelinier fra Eremitageslottet i Dyrehaven. 


Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk