Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Opl√¶s tekst  |  Sitemap  |  A-√Ö  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside √ėvrig planl√¶gning Bydele Landskab Kulturhistorie

Sammenhæng med andre planer
Hidtidig planlægning
Befolkning og boliger
Erhverv og arbejdsmarked
Klima, vand, affald og energi
Bydele
Lyngby
Ulrikkenborg
Sorgenfri
Virum
Lundtofte
Hjortekær
Taarbæk
Landskab
Kulturhistorie
Fredninger mv.
Offentlig service
 

Kulturhistorie


Kulturhistorisk set er det i landskabet særligt Mølleåen, Dyrehaven og befæstningsanlægget, der gør sig gældende.

Mølleåen med dens møller er udpeget som nationalt industriminde.

Dyrehaven er som kulturlandskab optaget på den tentative liste over UNESCO's verdensarv. "Den tentative liste" administreres af Kulturarvsstyrelsen og er en liste over emner inden for kultur- og naturarv, der kandiderer til optagelse på UNESCO's Verdensarvsliste. Nominerede emner opnår ikke nogen ny form for beskyttelse, men udpegningen er en ekstra anerkendelse.

Befæstningsanlægget er den nordlige del af Københavns Nyere Befæstning, der er anlagt omkring 1890. Det strækker sig fra Furesøen over Lyngby til Øresund. Fæstningsanlægget indgår i dag som et markant element i landskabet med kanaler, stemmeværker, forter m.v. Fæstningskanalen i Kgs. Lyngby er yderligere beskrevet i afsnit om Byudvikling > Kgs. Lyngby > Den blå og grønne by.

Københavns Befæstning. Kort fra www.befaestningen.dk Kortet kan ses i stort format her.

Der findes derudover Kulturarvsstyrelsens udpegede kulturarvsarealer og en del gravhøje. Alle disse kulturhistoriske træk skal søges bevaret.

Der lægges op til en strategi for udpegningen af kulturmiljøer og kulturarvsarealer i kommunen.

En meget lille del af kommunens landskab er landbrugsjord. Frederiksdals Slots jorder er sammen med Dyrehavegårds jorder de eneste større dyrkningsarealer i kommunen. Markerne ved Frederiksdal har kulturhistorisk - og landskabelig interesse og er i øvrigt fredet. Den landbrugsmæssige udnyttelse ved Frederiksdal skal opretholdes. Dyrehavegårds jorder er beliggende i Hjortekær bydel og fastholdes som udisponeret byzone.


 

DOWNLOAD

Planche om Københavns Nyere Befæstning:

 befaestning.pdf (1.9 MB)


Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk