Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Opl√¶s tekst  |  Sitemap  |  A-√Ö  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside √ėvrig planl√¶gning Bydele Landskab

Sammenhæng med andre planer
Hidtidig planlægning
Befolkning og boliger
Erhverv og arbejdsmarked
Klima, vand, affald og energi
Bydele
Lyngby
Ulrikkenborg
Sorgenfri
Virum
Lundtofte
Hjortekær
Taarbæk
Landskab
Kulturhistorie
Fredninger mv.
Offentlig service
 

Landskab


Landskabet strækker sig fra Furesøen og skovene i vest gennem Mølleådalen til Dyrehaven og Øresund i øst og tilbage igen mod vest ad Ermelundskilen i den sydlige del af kommunen. På trods af at Lyngby-Taarbæk er en bykommune, er der et alsidigt landskab med både skov, mose, overdrev og vandløb.

Landskabet i Lyngby-Taarbæk bærer tydelige spor efter istiden. Således er Ermelundskilen og en del af Mølleådalen tunneldale, mens resten er småbakket moræne. Særligt tunneldalene med de stejle skrænter er spor, der skal bevares.

Dyrehaven, søerne og skovene omkring disse har mange forskellige plante- og dyrearter. Det er vigtigt at bevare disse store naturområder, både hvad angår størrelse og indhold. Mølleådalen er som spredningskorridor en væsentlig faktor i denne sammenhæng. Desuden er der i disse områder særlige begrænsninger på vandindvindingen.

Åmosen og de omkringliggende søer er særligt sårbare naturområder, der kræver hensyn specielt ved rekreativ anvendelse.


 


Dyrehaven.
 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk