Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Opl√¶s tekst  |  Sitemap  |  A-√Ö  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside √ėvrig planl√¶gning Bydele Landskab Fredninger mv.

Sammenhæng med andre planer
Hidtidig planlægning
Erhverv og arbejdsmarked
Befolkning og boliger
Klima, vand, affald og energi
Bydele
Lyngby
Ulrikkenborg
Sorgenfri
Virum
Lundtofte
Hjortekær
Taarbæk
Landskab
Kulturhistorie
Fredninger mv.
Offentlig service
 

Fredninger mv.


Landskabet i Lyngby-Taarbæk er for størstedelens vedkommende sikret gennem fredning, naturbeskyttelse og anden planlægning. Generelt kan man sige, at landskabet er et friluftsområde med naturbeskyttelsesinteresser.

Mølleådalen, herunder Trollehøj, Runde Bakke og Borrebakken samt Ermelundskilen er efter en fredningssag rejst af Danmarks Naturfredningsforening blevet fredet. Fæstningskanalen er omfattet af Ermelundsfredningen.

For at sikre kysten langs Øresund er der fastlagt en kystbeskyttelseszone på 3 km fra kysten, jf. særlige regler herom i Planloven.

Der gælder også særlige regler for de internationale naturbeskyttelsesområder for naturtyper og dyre- og plantearter (EF-habitatområder og EF-fuglebeskyttelsesområder). Furesøen er et af Danmarks 111 EF-fuglebeskyttelsesområder. Derudover er Frederiksdals Skov og Mølleådalen fra Ørholm til Øresund samt størstedelen af Jægersborg Dyrehave omfattet af de internationale naturbeskyttelsesområder. En af årsagerne til registreringen er forekomsten af sump vindelsnegl, der er en fredet dyreart.

Naturen er med til at dække borgernes behov for friluftsliv. Ikke blot borgere i Lyngby-Taarbæk men fra hele Hovedstadsregionen benytter landskabet til friluftsaktiviteter både til vands og til lands.

Disse aktiviteter skal foregå under hensyntagen til de beskrevne geologiske, biologiske, landskabelige og kulturhistoriske værdier.


 

LINKS

Kort over fredninger kan ses her:

Lyngby-Taarbæk webGIS >

Danmarks miljøportal >

 

 
 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk