Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  A-Å  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Øvrig planlægning Bydele Hjortekær

Sammenhæng med andre planer
Hidtidig planlægning
Erhverv og arbejdsmarked
Befolkning og boliger
Klima, vand, affald og energi
Bydele
Lyngby
Ulrikkenborg
Sorgenfri
Virum
Lundtofte
Hjortekær
Taarbæk
Landskab
Offentlig service
 

Hjortekær


Hjortekær udspringer som en gartner- og villakoloni fra Lundtoftes jorder. Hjortekær består af parcel- og rækkehuse samt etageboliger. I Fortunen er der fortrinsvis nyere parcelhuse. Dyrehavegårds jorder, der drives som landbrug, er reserveret til fremtidige byformål.

Hjortekær har to lokalcentre med dagligvarer; ét i Eremitageparken og ét i Bjælkevangen. En del borgere i Fortunen benytter naturligt det store lokalcenter på Lyngbygårdsvej i Lyngby.

På Trongårdsskolen er der svømmehal og idrætshal, og der er også tennis- og rideanlæg i Hjortekær.

Hjortekær har en del ældreboliger i Eremitageparken. Ældreomsorgen hører under områdecenter Bredebo med lokalcentre i Eremitageparken og på Borrebakken.

Der er let adgang til grønne landskaber, og i selve Hjortekær findes Fortunfortet og et grønt fritidsområde i den nordligste del af Eremitageparken.

Flere af de større sammenhængende boligbebyggelser har store grønne friarealer.

For at bevare udsigten ud over de grønne områder fra Eremitageslottet er der aftalt regler om højdegrænser af hensyn til sigtelinier fra Eremitageslottet ud over Hjortekær.


 


Hjortekær har 4.800 indbyggere.


Der skal ved ny bebyggelse tages særlige hensyn til sigtelinier fra Eremitageslottet i Dyrehaven.


Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk