Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Opl√¶s tekst  |  Sitemap  |  A-√Ö  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside √ėvrig planl√¶gning Befolkning og boliger

Sammenhæng med andre planer
Hidtidig planlægning
Erhverv og arbejdsmarked
Befolkning og boliger
Klima, vand, affald og energi
Bydele
Offentlig service
 

Befolkning og boliger


Befolkningen

Befolkningssammensætningen ændres

Vækst i 4 bydele

Boligerne

Boligforsyningen

Byfornyelse

 

Befolkningen

Kommunens folketal faldt jævnt i perioden 1965-89 fra ca. 65.000 til godt 49.000. Folketallet steg dog lidt i 1971 på grund af et stort boligbyggeri året før. Fra 1990 er der sket en stigning, så der pr. 1.1.2009 er 51.533 indbyggere i kommunen. Ifølge den seneste befolkningsprognose fra 2009 forventes folketallet at stige til 51.861 i 2020. Det svarer til en stigning på 0,6 %. Krisen på boligmarkedet har medført lange liggetider for boliger til salg. Dette faktum viser sig i nettotilflytningen til kommunen, som i 2006 og 2007 var negativ. I 2008 var der dog en lille nettotilflytning på 50. Pga. af usikkerhed om boligkrisens omfang og varighed er der en del usikkerhed mht. det fremtidige folketal i kommunen.

Befolkningssammensætningen ændres

Mens det samlede folketal stiger, sker der en ændring af befolkningssammensætningen i perioden 2009-2020, som afspejler dels boligkrisen hvor mange ældre ikke kan få solgt deres boliger og børnefamilierne ikke flytter til kommunen, dels det forhold at der i 2010 og 2011 er planlagt opførelsen af en række seniorboliger.

Antallet af 0-5 årige forventes således at falde frem til år 2017, hvorefter udviklingen vender, så der i 2020 alt i alt er 304 færre 0-5 årige end i 2009 - et fald på 8,9 %.

Antallet af skolebørn, dvs. 6-16 årige, falder med 746 i perioden svarende til et fald på 10,9 %.

Der forventes 2.114 eller 28,2 % flere unge (17-29 årige) i perioden, hvorimod antallet af erhvervsaktive falder med 2.171 eller 9,1 %.

Endelig viser prognosen en stigning i kommunens samlede ældrebefolkning (65-99 år). I 2009 er 9.975 personer på 65 år eller derover, mens antallet i 2020 forventes at stige til 11.408 - en stigning på 1.433 eller 14,4 %.

Vækst i 4 bydele

Den generelle tendens er en stigning i folketallet. Udviklingen i folketallet i de enkelte bydele er dog forskellig. I Lyngby og Ulrikkenborg stiger folketallet, mens det falder i Sorgenfri, Virum, Lundtofte, Hjortekær og Taarbæk. Udviklingen i bydelene er meget følsom overfor et eventuelt pludseligt tøbrud i krisen på boligmarkedet.

Boligerne

Der er 25.557 boliger i Lyngby-Taarbæk Kommune opgjort pr. 1.1.2009. Heraf er 10.816 parcel- og rækkehuse, 13.021 etageboliger og 1.186 kollegieboliger. 68,5 % af boligerne er opført før 1960.

Boligforsyningen

Boligforsyningen i Lyngby-Taarbæk Kommune er høj, og der er i gennemsnit 1,6 værelse til rådighed pr. person. Den beregnede gennemsnitlige husstand består af 2 personer, men i virkeligheden består ca. 50 % af samtlige kommunens husstande af en person. Den høje andel af enlige husstande er en kombination af "tidens levemåde", den høje andel af ældre i kommunen og kommunens status som uddannelsesby med mange kollegieboliger.

Kommunalbestyrelsen finder det væsentligt, at der tages hul på en boligpolitisk drøftelse og igangsættes nye overvejelser omkring mere samlet boligplanlægning i Lyngby-Taarbæk Kommune, særligt for unge (der har relation til Lyngby som uddannelses- og universitetsby) og ældre. Kommunalbestyrelsen ønsker, der primo 2010 tages skridt til en videre bearbejdning af ovenstående.

Byfornyelse

Målet med byfornyelsen i Fortunbyen har været at formulere en fælles langsigtet strategi for områdets udvikling, og at projektet kan bidrage med værdifulde erfaringer om fornyelse af 50'ernes boligområder.

Arbejdet med den helhedsorienterede byfornyelse i Fortunbyen blev afsluttet den 31.3.2009. Projektet om byfornyelse i AKB Lyngbys 4 afdelinger - etagehusene, midtbyen, højhuset og rækkehusene er dermed færdigt.

I 2008 blev der indrettet en prøvelejlighed, der viser hvordan to lejligheder kan slås sammen og bygges om til en 102 m² familiebolig med samme standard som nybyggeriet.

I oktober 2008 begyndte ombygningen af ejendommen Plovvej 9-11, hvor 12 boliger fra 1954 indrettes til nutidige ældreegnede boliger med niveaufri adgang. Samtidig bliver der indrettet 18 familieboliger i Bauneporten 21-25 - med de øverste i to etager. Lejlighederne er snart klar til indflytning.

Der er udsendt en rapport over forløbet og resultaterne af den helhedsorienterede byfornyelse i Fortunbyen.

Der er ikke flere nye initiativer i Lyngby-Taarbæk på byfornyelsesområdet.


 

Byfornyelse i Fortunbyen. I Bauneporten 21-25 er der indrettet 18 familieboliger, flere af dem i to etager. I området er der opsat nyt specialdesignet byinventar, bl.a. tørrestativer og cykelskure.


DOWNLOAD

 fortunbyen_afrapportering.pdf (5.6 MB)


Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk