Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  A-Å  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Nyheder

Historik
Download strategier
Miljøvurdering
Retsvirkninger
Sideindex
Nyheder
 

Nyheder


23. januar 2014

Kommuneplantillæg 23/2009 Klimatilpasningsplan - Fremlæggelse af forslag

Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. december 2013 at sende Klimatilpasningsplanen i form af kommuneplantillæg 23/2009 i offentlig høring.

De seneste års skybrud og deraf følgende skader har vist, at der er et presserende behov for at by og land tilpasses klimaet. Klimatilpasningsplanen indeholder nye retningslinjer gældende for hele kommunen samt en vurdering af, hvor i kommunen der forventes at være størst risiko for økonomisk tab samt samfundsmæssige gener ved fremtidens stigende regnmængder. Klimatilpasningsplanen udpeger følgende områder, hvor der skal være særlig fokus på klimatilpasning i den fysiske planlægning: Det centrale Lyngby, Virum-Sorgenfri, Sorgenfrigård-kvarteret og øvrige boligområder, som omfatter Hjortekær, Ørholm og Taarbæk.

Kommuneplantillægget er i høring fra den 23. januar 2014 til den 21. marts 2014.

Du kan se tillægget her.

 

20. januar 2014

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk - endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen vedtog endeligt den 19. december 2013 Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk. Kommuneplantillægget giver mulighed for at etablere anden publikumsorienteret service, offentlig service og detailhandel i den mest centrale del af Taarbæk. Derudover betyder kommuneplantillægget en forenkling af rammestrukturen i Taarbæk, i det en række små rammer slås sammen til 2 større.

Kommuneplantillægget træder i kraft den 20. januar 2014.

Du kan se tillægget her.

 

20. januar 2014

Kommuneplantillæg 22/2009 for Kongevejen 205-209 - Fremlæggelse af forslag

Kommunalbestyrelsen vedtog endeligt den 19. december 2013 at sende Lokalplanforslag 252 for Kongevejen 205-209 i offentlig høring. I forbindelse med lokalplanforslaget er der udarbejdet et kommuneplantillæg; 22/2009 for Kongevejen 205-209. Kommuneplantillægget giver mulighed for at det nye området 4.1.91 må anvedes til servicestation, administration, kontor, liberale erhverv, klinikker, herunder sundhedshus og lægehus.

Kommuneplantillæg 22/2009 er i høring fra den 20. januar 2014 til den 16. marts 2014.

Du kan se tillægget her.

 

1. november 2013

Kommuneplantillæg 20/2009 for området ved Nordvej - endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen vedtog endeligt den 31. oktober 2013 Kommuneplantillæg 20/2009 for Nordvej. Kommuneplantillægget betyder, at den nordligste del af DTU samt Lundtoftevej 150 gives samme anvendelsesmuligheder som den resterende del af DTU.

I forhold til det fremlagt forslag er der sket en præcisering af kommuneplantillæggets påvirkning på OSD og NFI-områderne.

Du kan se tillægget her.

 

 

30. september 2013

Kommuneplantillæg 21/2009 for Christian X´s Allé - Fremlæggelse af forslag
Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 5. september 2013 at sende Lokalplanforslag 248 for dagligvarebutik på Christian X´s Allé 3-7 i offentlig høring. I forbindelse med lokalplanforslaget er der udarbejdet et kommuneplantillæg; 21/2009 for Christian X´s Allé. Kommuneplantillægget giver mulighed for at der kan indrettes dagligvarebutik på Christian X´s Allé 3-7.

Kommuneplantillæg 21/2009 er i høring fra den 3. oktober 2013 til den 28. november 2013.

Du kan se tillægget her.

 

26. september 2013

Forslag til Kommuneplan 2013 er i høring

 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 5. september at fremlægge forslag til Kommuneplan 2013 i offentlig høring. Den offentlige høring forløber fra den 26. september til den 21. november 2013.

Kommuneplan 2009 er gældende indtil forslag til Kommuneplan 2013 er endeligt vedtaget.
Eventuelle forslag eller indsigelser skal være kommunen i hænde senest den 21. november 2013.

Send en mail til kommuneplan2013@ltk.dk eller skriv til kommunalbestyrelsen, Rådhuset, Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby.

 

Der er orienteringsmøde om kommuneplanforslaget onsdag den 9. oktober kl. 19 på 5. sal på Lyngby Rådhus.

 

Her kan du læse forslag til Kommuneplan 2013.

 

Hvis du får brug for hjælp til at læse Kommuneplan 2013 kan du henvende dig på Rådhuset, Teknisk Service, 3. sal, Lyngby Torv 17 eller på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28.
Du kan også ringe til Center for Miljø og Plan på 4597 3500.

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk