Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  A-Å  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Hvad gælder Retningslinier Jordbrugsmæssige interesser Redegørelse for jordbrugsmæssige interesser

Rammer
Retningslinier
Biologiske interesser
Detailhandel
Friluftsanlæg
Friluftsområder
Geologiske værdier
Jordbrugsmæssige interesser
Redegørelse for jordbrugsmæssige interesser
Kollektive trafikanlæg
Kulturhistorie
Landskabelige værdier
Lavbundsarealer
Naturbeskyttelse
Skovrejsning
Stier
Støj i landzone
Tekniske anlæg
Vejnet
Kommuneplantillæg
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
Søg via matrikelnr.
 

Redegørelse for jordbrugsmæssige interesser


De Særligt Følsomme Landbrugsområder (SFL-områder) er udpeget af hensyn til beskyttelse af grundvand, vandmiljø og naturinteresser.

En meget lille del af kommunens landskab er landbrugsjord. Frederiksdals Slots jorder er sammen med Dyrehavegårds jorder de eneste større dyrkningsarealer i kommunen. Markerne ved Frederiksdal har kulturhistorisk - og landskabelig interesse og er i øvrigt fredet. Den landbrugsmæssige udnyttelse ved Frederiksdal skal opretholdes. Dyrehavegårds jorder er beliggende i Hjortekær bydel og fastholdes som udisponeret byzone.


  

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk