Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Opl√¶s tekst  |  Sitemap  |  A-√Ö  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Hvad gælder Retningslinier Detailhandel

Rammer
Retningslinier
Biologiske interesser
Detailhandel
Friluftsanlæg
Friluftsområder
Geologiske værdier
Jordbrugsmæssige interesser
Kollektive trafikanlæg
Kulturhistorie
Landskabelige værdier
Lavbundsarealer
Naturbeskyttelse
Skovrejsning
Stier
St√łj i landzone
Tekniske anlæg
Vejnet
Kommuneplantillæg
Lokalplaner
Definitioner
S√łg via adresse
S√łg via kort
S√łg via matrikelnr.
 

Detailhandel


Retningslinier for detailhandel

 

Maksimale detailhandelsarealer i de enkelte centre 
Det regionale center, Kgs. Lyngby 175.000 m²
De store lokalcentre, Virum og Sorgenfri 8.000 m²
Det store lokalcenter op Lyngbygårdsvej 5.000 m²
De 10 lokalcentre, hver 2.000 m²

 

Maksimale butiksstørrelser    
  Dagligvarer Udvalgsvarer
Det regionale center Kgs. Lyngby 3.500 m² 2.000 m²
De store lokalcentre Virum, Sorgenfri og Lyngbygårdsvej 2.500 m² 500 m²
De 10 lokalcentre 1.000 m² 500 m²
Butikker uden for centrene 500 m² 100 m²

Der kan i rammeområde 1.1.20 Kanalvejsområdet placeres 1 udvalgsvarebutik med et maksimalt etageareal på 15.000 m². Øvrige udvalgsvarebutikker i rammeområdet må højest være 2.000 m².

For yderligere redegørelse se afsnit om byudvikling > detailhandel samt miljøvurdering.


 


Lyngby Storcenter.
 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk