Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Opl√¶s tekst  |  Sitemap  |  A-√Ö  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Hvad gælder Rammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 7.1.80

Rammer
Kgs. Lyngby
Lyngby bydel
Ulrikkenborg bydel
Sorgenfri bydel
Virum bydel
Lundtofte bydel
Hjortekær bydel
Taarbæk bydel
Landskab
Generelle rammer
Rammer for enkelt områder
Forslag
Vedtaget
1.1.40
2.01.91
5.02.30
6.1.65
1.1.01
1.1.02
6.01.62
1.1.03
6.01.90
1.1.04
4.2.84
1.1.05
1.1.06
4.2.83
4.2.82
1.1.07
4.2.81
1.1.08
1.1.09
4.2.41
4.2.40
1.1.10
3.2.69
1.1.11
7.1.60
3.2.31
1.1.12
7.1.80
5.2.69
2.2.01
1.1.13
1.1.26
1.1.14
1.1.15
1.1.27
1.1.16
1.1.17
1.6.42
3.2.67
1.1.18
1.6.80
1.1.19
6.2.92
1.1.25
1.1.21
1.1.24
4.2.73
1.1.30
1.7.90
1.1.31
5.3.90
1.1.32
1.1.60
1.1.61
1.1.80
1.1.90
1.1.91
1.2.30
1.2.60
1.2.61
1.2.62
1.2.63
1.2.64
1.2.80
1.2.81
1.2.90
1.3.30
1.3.60
1.3.61
1.3.80
1.3.81
1.3.82
1.3.83
1.4.04
1.4.30
1.4.31
1.4.32
1.4.34
1.4.40
1.4.44
1.4.47
1.4.60
1.4.61
1.4.62
1.4.63
1.4.64
1.4.65
1.4.66
1.4.67
1.4.69
1.4.90
1.5.91
1.6.41
1.6.90
1.7.46
2.1.01
2.1.31
2.1.40
2.1.41
2.1.60
2.1.61
2.1.62
2.1.63
2.1.64
2.1.65
2.1.66
2.1.67
2.1.68
2.1.69
2.1.70
2.1.71
2.1.80
2.1.81
2.1.82
2.1.83
2.1.90
2.1.92
2.1.93
2.1.94
2.1.95
2.2.02
2.2.30
2.2.31
2.2.33
2.2.34
2.2.40
2.2.42
2.2.60
2.2.61
2.2.62
2.2.63
2.2.64
2.2.65
2.2.66
2.2.67
2.2.68
2.2.69
2.2.70
2.2.71
2.2.72
2.2.73
2.2.74
2.2.75
2.2.80
2.2.82
2.2.83
2.2.84
2.2.87
3.1.01
3.1.30
3.1.32
3.1.60
3.1.61
3.1.62
3.1.80
3.1.90
3.2.30
3.2.40
3.2.60
3.2.61
3.2.62
3.2.63
3.2.65
3.2.68
3.3.30
3.3.40
3.3.60
3.3.62
3.3.63
3.3.64
3.3.65
3.3.81
3.3.90
3.3.91
3.4.30
3.4.31
3.4.40
3.4.41
3.4.80
3.4.81
3.4.90
3.4.91
4.1.01
4.1.02
4.1.03
4.1.30
4.1.31
4.1.32
4.1.33
4.1.34
4.1.41
4.1.43
4.1.44
4.1.60
4.1.61
4.1.62
4.1.63
4.1.64
4.1.65
4.1.66
4.1.67
4.1.68
4.1.69
4.1.70
4.1.71
4.1.72
4.1.73
4.1.74
4.1.75
4.1.76
4.1.84
4.1.90
4.1.91
4.1.92
4.1.93
4.2.01
4.2.30
4.2.31
4.2.32
4.2.33
4.2.43
4.2.60
4.2.62
4.2.66
4.2.67
4.2.68
4.2.69
4.2.70
4.2.71
4.2.72
4.2.74
4.2.75
4.2.76
4.2.77
4.2.78
4.2.79
4.2.86
4.2.87
4.2.90
4.2.92
4.3.01
4.3.30
4.3.40
4.3.41
4.3.60
4.3.62
4.3.63
4.3.64
4.3.65
4.3.68
4.3.80
4.3.90
4.3.91
4.3.92
5.1.01
5.1.30
5.1.40
5.1.41
5.1.42
5.1.43
5.1.60
5.1.61
5.1.62
5.1.63
5.2.01
5.2.02
5.2.03
5.2.31
5.2.32
5.2.40
5.2.41
5.2.60
5.2.62
5.2.63
5.2.64
5.2.65
5.2.66
5.2.67
5.2.68
5.2.70
5.2.71
5.2.72
5.2.80
5.2.84
5.3.40
5.4.90
5.4.91
5.4.92
5.4.93
6.1.01
6.1.02
6.1.42
6.1.43
6.1.60
6.1.64
6.2.30
6.2.40
6.2.41
6.2.42
6.2.60
6.2.61
6.2.62
6.2.63
6.2.64
6.2.90
6.2.91
6.3.90
7.1.40
7.1.64
8.1.40
8.1.41
8.1.42
8.1.44
8.1.45
8.1.46
8.1.47
8.2.40
8.3.40
8.3.41
8.4.40
8.4.41
8.4.43
8.4.44
8.4.45
8.4.46
8.5.40
8.5.41
8.5.42
8.5.43
8.5.44
8.5.45
8.5.46
8.5.47
8.5.48
8.5.49
8.5.50
8.5.51
8.5.52
8.5.54
8.5.55
8.6.40
8.6.41
8.6.42
8.6.44
8.6.47
8.6.48
8.6.49
8.6.51
8.6.52
8.7.40
8.7.42
8.7.43
8.7.44
8.7.45
8.7.46
8.7.47
8.7.49
8.7.50
8.7.51
√Öben-lav bebyggelse ved naturf√łlsomme omr√•der
Retningslinier
Kommuneplantillæg
Lokalplaner
Definitioner
S√łg via adresse
S√łg via kort
S√łg via matrikelnr.
 

7.1.80 Taarb√¶k √łst


Plannummer 7.1.80 
Plannavn Taarb√¶k √łst 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Blandet byomr√•de 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Taarb√¶k bydel 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Anvendelse Tæt-lav, åben-lav, offentlig service, anden publikumsorienteret service, detailhandel, fritidsformål og park samt liberalt erhverv.
Åben-lav er defineret som fritliggende bygninger med op til 2 boliger til helårsbeboelse.
Tæt-lav er defineret som en samlet bebyggelse i max. 2 etager bestående af mindst 3 sammenbyggede parcelhuse og/eller etageboliger til helårsbeboelse.
Offentlig service er defineret som kommunal og statslig service, skoler, uddannelse og forskning samt institutioner for b√łrn, unge og √¶ldre.
Anden publikumsorienteret service er h√•ndv√¶rkspr√¶get detailhandel og kunsth√•ndv√¶rk (f.eks. fris√łr, vaskeri og lign.), detailhandelslignende funktion (f.eks. apotek, bank og lign.), samt hotel, caf√© og restaurant.
Detailhandel er defineret som handel med dagligvarer og udvalgsvarer.
Liberalt erhverv er defineret som klinik (l√¶ge, tandl√¶ge og lign.), kontor (advokat, revisor, ejendomsm√¶gler og lign.) og tegnestue (r√•dgivende ingeni√łr, arkitekt, reklamebureau og lign.). 
Omr√•dets anvendelse Det er tilladt at opf√łre eller indrette institutioner for b√łrn og unge samt √¶ldreboliger.

Erhverv m√• ikke medf√łre v√¶sentlige gener for omgivelserne i form af forurening, st√łj, lugt m.v. Skiltning m√• ikke foretages uden kommunalbestyrelsens tilladelse og m√• i √łvrigt ikke virke dominerende for omgivelserne. Bebyggelsen og friarealerne skal fremst√• som en del af det omkringliggende boligomr√•de. Bebyggelsesprocenten for erhvervsejendomme m√• derfor ikke overstige bebyggelsesprocenten for boligomr√•det. Erhvervsanvendelsen i den enkelte bolig m√• ikke overstige 25% af boligens areal.

Butiksst√łrrelserne til detailhandel m√• ikke overstige 500 m¬≤ til dagligvarer og 100 m¬≤ til udvalgsvarer. Der kan inden for rammen etableres butiksareal til dagligvarer p√• i alt max. 1.000 m¬≤. Butikkerne skal placeres i stueetagen og fortrinsvis mod Taarb√¶k Strandvej. Der m√• ikke nedl√¶gges detailhandelsareal uden kommunalbestyrelsens tilladelse. 
Bebyggelsens omfang Åben-lav og tæt-lav: Max. 75 %. På ejendomme fra o - 199 m² må etagearealet ikke overstige det eksisterende etageareal.
Der m√• opf√łres bebyggelse i max. 1¬Ĺ etage. Det er dog tilladt at opf√łre i eksisterende etageantal inden for eksisterende bygnings ydre afgr√¶nsning.

√Öben-lav kan indrettes med 2 lejligheder med vandret lejlighedsskel uanset grundst√łrrelsen. Omr√•dets helhedspr√¶g skal sikres. Bygningernes placering og udformning, de ubebyggede arealers indretning samt hegning skal ske p√• en s√•dan m√•de, at omr√•det f√•r en gr√łn karakter.

Etageejendomme: Max. 150 %. Max. 5 etager

Taarbæk Skole: Max. 105 %. Max. 4 etager.

I de kystn√¶re dele af byomr√•det (omfattende byzonearealer og arealer, der som en del af byomr√•det kan overf√łres til byzone), der ligger ud til kysterne eller indg√•r i et samspil med kystlandskabet, skal der i den kommunale planl√¶gning ske en vurdering af de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningsh√łjder, med henblik p√• at:
- Ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed,
- Der tages hensyn til bevaringsmæssige helheder i bystrukturen og til naturinteresser på de omgivende arealer,
- Der tages hensyn til n√łdvendige indfrastrukturanl√¶g, herunder havne, og at
- Offentligheden sikres adgang til kysten. 
Trafik Ved nybyggeri, tilbygning eller √¶ndret anvendelse stilles f√łlgende krav til udl√¶g af parkeringspladser:

Bilparkering:
Åben-lav og tæt-lav: 1 p-plads / bolig
Etageboliger: 1,5 p-plads / bolig, 1 p-plads / 1 og 2-rumsbolig.
For ungdoms-, ældreboliger og lignende vurderes parkeringskravet.
Udvalgsvarebutikker: 1 p-plads / 50 m² etageareal.
Dagligvarebutikker: 1 p-plads / 35 m² etageareal.

Cykelparkering:
Udvalgsvarebutikker: 1 cykel-p-plads / 40 m² etageareal.
Dagligvarebutikker: 1 cykel-p-plads / 30 m¬≤ etageareal 

 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk