Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Opl√¶s tekst  |  Sitemap  |  A-√Ö  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Hvad gælder Rammer Rammer for enkelt områder Forslag 4.1.91

Rammer
Kgs. Lyngby
Lyngby bydel
Ulrikkenborg bydel
Sorgenfri bydel
Virum bydel
Lundtofte bydel
Hjortekær bydel
Taarbæk bydel
Landskab
Generelle rammer
Rammer for enkelt områder
Forslag
Naturgenopretning. VVM
2.1.02
4.1.91
4.1.84
Vedtaget
√Öben-lav bebyggelse ved naturf√łlsomme omr√•der
Retningslinier
Kommuneplantillæg
Lokalplaner
Definitioner
S√łg via adresse
S√łg via kort
S√łg via matrikelnr.
 

4.1.91 Kongevejen 205-209


Plannummer 4.1.91 
Plannavn Kongevejen 205-209 
Anvendelse generelt Erhvervsomr√•de 
Anvendelse specifik Kontor og serviceerhverv 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Virum bydel 
Bebyggelsesprocent 115% 
Bebyggelsesprocent af rammeomr√•de under √©t 
Max. antal etager 3 etager 
Anvendelse Kontor og servicestation

Kontor: administration og liberale erhverv samt fremstillingsvirksomhed og engroshandel, der udelukkende betjener sig af kontorlokaler. 
Omr√•dets anvendelse Stationsn√¶rt kerneomr√•de omfattet af bestemmelserne i det til enhver tid g√¶ldende landsplandirektiv for hovedstadsomr√•dets planl√¶gning. P√• vedtagelsestidspunktet g√¶lder bestemmelserne i Fingerplan 2013. Der m√• kun indrettes lokaler til produktion, lager og udstilling mv., hvis disse form√•l har sekund√¶r karakter. For eksisterende detailhandel i omr√•der udlagt til erhvervsform√•l g√¶lder, at butiksst√łrrelserne ikke m√• overstige 500m¬≤ til dagligvarer og 100 m¬≤ til udvalgsvarer. Der kan ikke etableres nye butikker, men de eksisterende kan udvides som beskrevet. Der m√• ikke nedl√¶gges detailhandelsareal uden kommunalbestyrelsens tilladelse. 
Opholdsarealer Der skal sikres en ordentlig fremtr√¶den ved hegning, beplantning eller lignende mod veje og tilst√łdende omr√•der. 
Trafik Ved nybyggeri, tilbygning eller √¶ndret anvendelse stilles f√łlgende krav til udl√¶g af parkeringspladser.

Bilparkering:
Kontor og liberale erhverv:
1 p-plads/ 50 m² etageareal.

Udvalgsvarebutikker:
1 p-plads/ 50 m² etageareal.

Dagligvarebutikker:
1 p-plads/ 35 m² etageareal.

Cykelparkering:
Kontor og liberale erhverv:
1 cykel-p-plads/ 40 m² etageareal.

Udvalgsvarebutikker:
1 cykel-p-plads/ 40 m² etageareal.

Dagligvarebutikker:
1 cykel-p-plads/ 30 m¬≤ etageareal. 

 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk