Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  A-Å  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Hvad gælder Kommuneplantillæg Vedtaget Kommuneplantillæg 8/2009 for Furesøkysten

Rammer
Retningslinier
Kommuneplantillæg
Forslag
Vedtaget
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
Søg via matrikelnr.
 

Kommuneplantillæg 8/2009 for Furesøkysten

Status Vedtaget 
Plannavn Kommuneplantillæg 8/2009 for Furesøkysten 
Område Furesøkysten 
bydel Virum bydel 
Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen 19. december 2011 
Dato for vedtagelse 20. december 2012 
Dato for ikrafttræden 15. januar 2013 
Høringen starter 19. januar 2012 
Høringen slutter 16. marts 2012 
PDF pdf kommuneplantillaeg_8_vedtaget.pdf (580 KB) 
Baggrund Kommuneplantillægget omfatter 3 boligområder til åben, lav boligbebyggelse. Områdernes anvendelse fastsættes til åben, lav boligbebyggelse, énfamiliehuse. Herudover gives der mulighed for boligbebyggelse i 2 etager for boligejendomme, der afgrænses af Furesøen, når skovbæltet og/eller landskabskarakteren forstærkes. Desuden tilføjes de generelle rammer om erhverv og parkering under hvert rammeområde og bestemmelse om at bebyggelses- og landskabskarakteren skal sikres. For de øvrige 3 rammeområder, Furesøparken, Parken på Furesøvej 125 B og Gyvelholm er der alene tale om en ajourføring af Kommuneplan 2009. Ajourføringen består i, at at det tilføjes at landskabskarakteren/ bebyggelses- og landskabskarakteren skal sikres. Dette svarer til de hidtil gældende planintensioner fra kommuneplan 2005. 
Indhold Kommuneplantillægget er en ajourføring af Kommuneplan 2009. 
Om kommuneplantillæg

Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her.

 

Kommuneplantillægget
 pdf kommuneplantillaeg_8_vedtaget.pdf (580 KB)

 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk