Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  A-Å  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Hvad gælder Kommuneplantillæg Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 6 for Landmålervej

Rammer
Retningslinier
Kommuneplantillæg
Forslag
Vedtaget
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
Søg via matrikelnr.
 

Kommuneplantillæg nr. 6 for Landmålervej

Status Vedtaget 
Plannavn Kommuneplantillæg nr. 6 for Landmålervej 
Område Landmålervej 
bydel Hjortekær bydel 
Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen 30. marts 2009 
Dato for vedtagelse 1. november 2010 
Dato for ikrafttræden 9. december 2010 
PDF pdf tillaeg6_vedtaget.pdf (195 KB) 
Baggrund I efteråret 2008 modtog kommunen en ansøgning om opførelse af 8 nye gæsteboliger på DTU`s ejendom på Landmålervej 9A. Da de gældende bestemmelser i Byplanvedtægt 11 og kommuneplanramme 6.1.90 ikke giver mulighed for ansøgers projekt, besluttede kommunalbestyrelsen den 30. marts 2009 at udarbejde et lokalplanforslag med tilhørende rammeændringsforslag. 
Indhold Rammetillægget indebærer, at bebyggelsesprocenten nedsættes fra 40 til 25 og etageantallet nedsættes fra 2 til 1. Baggrunden for reduktionen er dels, at den nuværende udnyttelsesgrad i det omkringliggende område der meget lav, dels at det vurderes hensigtsmæssigt at bebyggelse grænsende mod Dyrehaven er af en mere åben karakter. Rammetillægget betyder, at områdets primære anvendelse fortsat er offentlig service, men at denne defineres som uddannelse og undervisning. Rammens afgrænsning ændres ikke. 
Om kommuneplantillæg

Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her.

 

Kommuneplantillægget
 pdf tillaeg6_vedtaget.pdf (195 KB)

 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk