Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  A-Å  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Hvad gælder Kommuneplantillæg Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 5 for Taarbæk Strandvej 69

Rammer
Retningslinier
Kommuneplantillæg
Forslag
Vedtaget
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
Søg via matrikelnr.
 

Kommuneplantillæg nr. 5 for Taarbæk Strandvej 69

Status Vedtaget 
Plannavn Kommuneplantillæg nr. 5 for Taarbæk Strandvej 69 
Område Taarbæk Strandvej 69 
bydel Taarbæk bydel 
Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen 27. august 2010 
Dato for vedtagelse 28. februar 2011 
Dato for ikrafttræden 17. marts 2011 
Høringen starter 14. oktober 2010 
Høringen slutter 10. december 2010 
PDF pdf tillaeg5_forslag.pdf (204 KB) 
Baggrund Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. september 2010 at udsende et lokalplanforslag for Taarbæk Strandvej 69. Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre 6 boliger i 2 etager som et tæt-lav byggeri. Bebyggelsen skal kunne udstykkes i selvstændige matrikler med en fælles grundejerforening. Da udstykningerne hver vil blive mindre end de 300 m² som Kommuneplan 2009´s rammer fastsætter som minimumsgrundstørrelse, skal der derfor laves et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget giver desuden mulighed for kun at etablere 1½ parkeringsplads mod de 2 pladser, som kommuneplanen normalt fastsætter. 
Indhold Kommuneplantillægget indebærer, at der laves en ny kommuneplanramme; 7.1.68 ? Taarbæk Strandvej 69. Anvendelsen fastsættes til boliger i maksimalt 2 etager. Tæt- lavt byggeri med mindst 2 sammenbyggede parcelhuse. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 65 for det samlede område. Der skal etableres 1½ parkeringsplads pr. bolig. 
Om kommuneplantillæg

Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her.

 

Kommuneplantillægget
 pdf tillaeg5_forslag.pdf (204 KB)

 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk