Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  A-Å  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Hvad gælder Kommuneplantillæg Vedtaget Kommuneplantillæg 3/2009 for Kunstnerbyen og Elementbyen

Rammer
Retningslinier
Kommuneplantillæg
Forslag
Vedtaget
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
Søg via matrikelnr.
 

Kommuneplantillæg 3/2009 for Kunstnerbyen og Elementbyen

Status Vedtaget 
Plannavn Kommuneplantillæg 3/2009 for Kunstnerbyen og Elementbyen 
Område Elementbyen og Kunstnerbyen 
bydel Hjortekær bydel 
Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen 24. juni 2010 
Dato for vedtagelse 2. maj 2011 
Dato for ikrafttræden 19. maj 2011 
Høringen starter 1. juli 2010 
Høringen slutter 9. september 2010 
PDF pdf tillaeg_3_vedtaget.pdf (356 KB) 
Baggrund Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. juni 2010 at udsende et lokalplanforslag for den nordlige del af Hjortekær. I lokalplanforslaget udpeges blandt andet Elementbyen og Kunstnerbyen (Gadevangen 7a ? 23) som et særligt bevaringsværdigt delområde med præcise bestemmelser for bebyggelsens omfang og ydre fremtræden. Den gældende kommuneplanramme 6.1.62 for Elementbyen omfatter begge delområder og indeholder et højere etageantal end den reelle bebyggelse i området. Kommuneplantillægget adskiller dels de to delområder fra hinanden og præciserer bebyggelsernes reelle udformning. 
Indhold Kommuneplantillægget indebærer, at der laves en ny kommuneplanramme; 6.1.65 ? Kunstnerbyen. Anvendelsen fastsættes til åben ? lavt boligområde i én etage med en bebyggelsesprocent på max. 30 for den enkelte ejendom. Bebyggelsens helhedspræg og bygningernes karakter skal sikres. Kommuneplanramme 6.1.62 for Elementbyen ændres til 6.01.62 for Elementbyen og foreslås kun at omfatte Elementbyen. Området fastsættes til tæt-lavt boligområde i én etage med en bebyggelsesprocent på max. 40 for den enkelte ejendom. Bebyggelsens helhedspræg og bygningernes karakter skal sikres. Det grønne fælles friareal på matr. nr. 10 d øst for Bjælkevangen forudsættes ikke bebygget. 
Om kommuneplantillæg

Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her.

 

Kommuneplantillægget
 pdf tillaeg_3_vedtaget.pdf (356 KB)

 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk