Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  A-Å  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Hvad gælder Kommuneplantillæg Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Rammer
Retningslinier
Kommuneplantillæg
Forslag
Vedtaget
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
Søg via matrikelnr.
 

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Status Vedtaget 
Plannavn Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej 
bydel Kgs. Lyngby 
Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen 19. marts 2013 
Dato for vedtagelse 27. juni 2013 
Høringen starter 25. marts 2013 
Høringen slutter 21. maj 2013 
PDF pdf kommuneplantillaeg_17_vedtaget.pdf (252 KB) 
Baggrund Dette kommuneplantillæg er foranlediget af CPHBusiness Lyngbys ønske om at flytte sine undervisningsaktiviteter fra Trongårdsvej til eksisterende lokaler på Nørgaardsvej. Et samlet areal på ca. 5.000 m². Den gældende kommuneplanramme 1.1.25 for Nørgaardsvej indeholder ikke mulighed for, at området kan anvendes til offentlig service (herunder skole og uddannelse). Da kommunalbestyrelsen ønsker at understøtte Kgs. Lyngbys varierede byliv ved blandt andet at få flere unge mennesker ind til byen, besluttede kommunalbestyrelsen i marts 2013 at åbne mulighed for nævnte formål. 
Indhold Kommuneplantillægget omfatter gældende ramme 1.1.25 Nørgaardsvej, som ligger umiddelbart syd for Nærumbanens station på Nørgaardsvej. Den nuværende ramme giver mulighed for kontor og etageboliger, hvor kontoranvendelsen skal placeres mod Nørgaardsvej og Nærumbanen. Etageboliger skal placeres mod Birkholmvej og Frem. Med dette kommuneplantillæg foreslås det, at der også gives mulighed for at anvende den nordlige del mod Nørgaardsvej og Nærumbanen til offentlig service. Herunder kommunal, regional og statslig service samt skole og uddannelse. Den geografiske afgrænsning af rammen er uændret. En ændret anvendelse fra kontorformål til uddannelse er uvæsentlig i forhold til særlige drikkevandsinteresser, da området er ikke beliggende i et nitratfølsomt indvindingsopland, og der er derfor ikke grundlag for yderligere foranstaltninger. 
Om kommuneplantillæg

Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her.

 

Kommuneplantillægget
 pdf kommuneplantillaeg_17_vedtaget.pdf (252 KB)

 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk