Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  A-Å  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Hvad gælder Kommuneplantillæg Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 16/2009 for Lyngby Idrætsby

Rammer
Retningslinier
Kommuneplantillæg
Forslag
Vedtaget
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
Søg via matrikelnr.
 

Kommuneplantillæg nr. 16/2009 for Lyngby Idrætsby

Status Vedtaget 
Plannavn Kommuneplantillæg nr. 16/2009 for Lyngby Idrætsby 
bydel Lyngby bydel 
Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen 19. marts 2013 
Dato for vedtagelse 27. juni 2013 
Høringen starter 27. marts 2013 
Høringen slutter 22. maj 2013 
Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er, at Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at udvikle Stadionområdet til Lyngby Idrætsby. Formålet er at sikre området en bæredygtig udvikling og give mulighed for en bred vifte af aktiviteter året rundt. 
Indhold Den eksisterende ramme 1.6.40 bliver aflyst og erstattet af ramme1.6.42. Den nordlige del af denne nye ramme (boldbanerne) forbeholdes idrætsanlæg som f.eks. boldbaner og atletikbaner. I den sydlige del af det nye rammeområde 1.6.42 (det bebyggede område) er der ud over idrætsanlæg også mulighed for offentlig service (så som institutioner og undervisning), boliger og kontor. Afgrænsningen af den eksisterende ramme 1.6.80 for Hyldehaverne reduceres, så dele heraf kommer ind i den nye 1.6.42 ramme. Der foretages ingen ændringer i de bestemmelser, som ligger i den reducerede ramme for 1.6.80. Det er forvaltningens vurdering, at der med de planlagte arealanvendelser til bolig, institutioner og kontor, ikke planlægges for anvendelser der er mere grundvandstruende end den hidtidige anvendelse som er idrætsanlæg. Til denne vurdering er lagt til grund, at anvendelsen i den nordlige del af denne nye ramme (boldbanerne) fastholdes uændret, hvorfor det kun er den sydlige del af det nye rammeområde 1.6.42 som er omfattet af de udvidede anvendelsesmuligheder. Dette areal er i forvejen i overvejende grad befæstet (vejarealer, p-pladser, idrætshaller, svømmehaller, cafeteria, tribuner mv.). Det vurderes at der pga. områdets karakter af primært idrætsområde, ikke vil blive etableret haver i nævneværdig omfang i tilknytning til boliger. Det skal i lokalplanlægningen sikres at nye parkeringspladser og kørearealer skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Regnvandsbassiner kan etableres, såfremt de udføres med en tæt membran. 
Om kommuneplantillæg

Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her.

 

Kommuneplantillægget
 

 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk