Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  A-Å  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Hvad gælder Kommuneplantillæg Vedtaget Kommuneplantillæg 7/2009 for Netto på Engelsborgvej

Rammer
Retningslinier
Kommuneplantillæg
Forslag
Vedtaget
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
Søg via matrikelnr.
 

Kommuneplantillæg 7/2009 for Netto på Engelsborgvej

Status Vedtaget 
Plannavn Kommuneplantillæg 7/2009 for Netto på Engelsborgvej 
bydel Ulrikkenborg bydel 
Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen 27. april 2009 
Dato for vedtagelse 27. juni 2011 
Dato for ikrafttræden 12. juli 2011 
Høringen starter 7. maj 2009 
Høringen slutter 16. juli 2009 
PDF pdf tillaeg7_vedtaget.pdf (216 KB) 
Baggrund I efteråret 2008 modtog kommunen en ansøgning fra Netto om udvidelse af den eksisterende butik på Engelsborgvej 76. Da udvidelsen ville komme til at overskride kommuneplanens ramme om et maksimalt bruttoetageareal på 700 m², besluttede kommunalbestyrelsen den 27. april 2009 at fremlægge forslag til rammeændring, som giver mulighed for, at det samlede bruttoetageareal kan forøges til 1.200 m². 
Indhold Området fastholdes som lokalcenter med detailhandel og anden publkikumsoreinteret service. Der må stadig kun opføres én dagligvarebutik inden for området, dog må bruttoetagearealet ikke overstige 1.200 m². Bebyggelse må fortsat kun opføres i én etage. Rammens afgrænsning ændres ikke. 
Om kommuneplantillæg

Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her.

 

Kommuneplantillægget
 pdf tillaeg7_vedtaget.pdf (216 KB)

 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk