Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  A-Å  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Hvad gælder Kommuneplantillæg Vedtaget Kommuneplantillæg 20/2009 for området ved DTU og Nordvej

Rammer
Retningslinier
Kommuneplantillæg
Forslag
Vedtaget
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
Søg via matrikelnr.
 

Kommuneplantillæg 20/2009 for området ved DTU og Nordvej

Status Vedtaget 
Plannavn Kommuneplantillæg 20/2009 for området ved DTU og Nordvej 
bydel Lundtofte bydel 
Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 
Dato for vedtagelse 31. oktober 2013 
Dato for ikrafttræden 4. november 2013 
Høringen starter 1. juli 2013 
Høringen slutter 26. august 2013 
PDF pdf kommuneplantillaeg_20_vedtaget_31_oktober_2013.pdf (258 KB) 
Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at den nordligste del af DTU samt ejendommen Lundtoftevej 150 gives samme anvendelsesmuligheder som den resterende del af DTU. Muligheden er opstået fordi Hempels Skibsfarvefabrik har flyttet sin produktion fra Lundtoftevej 150, og de daværende sikkerhedsafstande afkastet af produktionsvirksomheden derved er ophævet. 
Indhold Kommuneplantillægget indarbejder den sydvestligste del af ramme 5.3.90 for Lundtofte erhvervsområde i ramme 1.7.90 for DTU. Kommuneplanens rammemuligheder for denne del af 5.3.90 har været: Industri/håndværk: fremstillings,- bygge- og anlægsvirksomhed, engroshandel og transportvirksomhed. Den nye ramme 1.7.90 giver mulighed for en anvendelse til til offentlige og private formål som undervisning, forskning, innovation, kollegier, konferencevirksomhed samt produktion i begrænset omfang, herunder lokalisering af mindre virksomheder eller afdelinger af virksomheder, som kan udnytte en tilknytning af DTU´s aktiviteter. Bebyggelsesprocenten fastsættes til max. 60 for området som helhed og bygningshøjden til max. 33 m. Den resterende ramme 5.3.90 for Lundtofte erhvervsområde fastholder sine bestemmelser. Forhold til "Område med Særlige Drikkevandsinteresser" og "Nitrat-følsomt Indvindingsområde": Kommuneplantillæggets omfatter et område med "Særlige Drikkevandsinteresser" (OSD-område). En mindre del af området er udpeget som "Nitrat-Følsomt Indvindingsområde" (NFI-område). Kommuneplanens rammemuligheder for den del af 5.3.90 som kommuneplantillægget omfatter har været: Industri/håndværk: fremstillings,- bygge- og anlægsvirksomhed, engroshandel og transportvirksomhed. Helt konkret har området været anvendt til skibsfarveproduktion, hvilket figurerer på Naturstyrelsens "Opmærksomhedsliste" af oktober 2012. Kommuneplantillægget giver mulighed for fremtidige anvendelser, som vurderes at ligge inden for Naturstyrelsens "Tilladelsesliste" indeholdende (ikke uddybende) funktioner, som godt kan tillades i OSD og under visse forudsætninger også i NFI-områder. Disse funktioner er: Boliger (her kollegier), kontorer, konference, undervisning og institutioner. Tillægget giver desuden mulighed for begrænset produktion ifm. mindre virksomheder i tilknytning til DTU´s aktiviteter. Sidstnævnte funktion vurderes ikke at være i strid med "Tilladelseslisten" i det de primært vil rette sig mod tilvirkning af produkter relateret til DTU´s forskning og undervisning. Ud fra ovennævnte oplysninger er det derfor Lyngby-Taarbæk Kommunes vurdering, at de nye arealanvendelser er mindre grundvandstruende end de eksisterende arealanvendelser. 
Om kommuneplantillæg

Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her.

 

Kommuneplantillægget
 pdf kommuneplantillaeg_20_vedtaget_31_oktober_2013.pdf (258 KB)

 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk