Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  A-Å  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Hvad gælder Kommuneplantillæg Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 1 for Områdecenter Bredebo

Rammer
Retningslinier
Kommuneplantillæg
Forslag
Vedtaget
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
Søg via matrikelnr.
 

Kommuneplantillæg 1

Status Vedtaget 
Plannavn Kommuneplantillæg 1 
Område Områdecenter Bredebo 
bydel Lundtofte bydel 
Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen 8. marts 2010 
Dato for vedtagelse 24. juni 2010 
Dato for ikrafttræden 2. juli 2010 
Høringen starter 12. marts 2010 
Høringen slutter 7. maj 2010 
PDF pdf tillaeg1_bredebo_vedtaget.pdf (207 KB) 
Baggrund

Socialudvalget godkendte den 19. august 2009 et projektforslag for opførelse af 96 plejeboliger på Områdecenter Bredebo. Forslaget indebærer, at de eksisterende, utidssvarende boliger i området nedrives.

Byplanudvalget besluttede den 25. august 2009 at igangsætte lokalplanprocessen for projektet. Dette er ikke overensstemmelse med de nuværende kommuneplanrammer, der begrænser bebyggelsesprocenten for området til 50 og etageantallet til 2. Derfor fremlægges sideløbende med lokalplanen et forslag til rammeændring, der øger bebyggelsesprocenten og det maksimale etageantal i området.

 
Indhold

Rammeændringen indebærer, at den maksimale bebyggelsesprocent for området øges fra 50 til 110, og at det maksimale etageantal øges fra 2 til 3.

Rammeområdets afgrænsning og anvendelsesbestemmelser ændres ikke.

 
Om kommuneplantillæg

Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her.

 

Kommuneplantillægget
 pdf tillaeg1_bredebo_vedtaget.pdf (207 KB)

 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk