Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  A-Å  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Hvad gælder Kommuneplantillæg Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Rammer
Retningslinier
Kommuneplantillæg
Forslag
Vedtaget
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
Søg via matrikelnr.
 

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Status Vedtaget 
Plannavn Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk 
Område Taarbæk 
bydel Taarbæk bydel 
Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen 6. september 2012 
Dato for vedtagelse 19. december 2013 
Dato for ikrafttræden 20. januar 2014 
Høringen starter 11. september 2013 
Høringen slutter 9. oktober 2013 
Baggrund I 2011 indledtes et arbejde med at lokalplanlægge for hele Taarbæk med en samlet lokalplan. Der er 9 rammer, som bliver berørt af den nye lokalplanlægning. Hensigten med dette kommuneplantillæg er derfor dels at slå flere rammer sammen til færre rammer og derved øge overskueligheden, dels at definere et centralt område, hvor der må etableres anden publikumsorienteret service, offentlig service, og detailhandel. Disse funktioner foreslås placeret i den mest tætte del af Taarbæk langs Taarbæk Strandvej, så man kan koncentrere de få butikker, der er i området på et mindre areal. Historik: I forbindelse med kommuneplantillæggets 1. høring indkom der forslag til at give mulighed for liberalt erhverv inden for ramme 7.1.80; Liberalt erhverv er klinik, kontor og tegnestue. I forbindelse med kommuneplantillæggets 2. høring i perioden 7. februar 2013 til 7. marts 2013 blev denne mulighed derfor indarbejdet. På Økonomiudvalgets møde den 29. august 2013 besluttede man at sende kommuneplantillægget ud i en ny 3. høring, i det man ønskede mulighed for en højere bebyggelsesprocent i ramme 7.1.60. Kommuneplantillæggets 3. høring, som forløb fra 11. september 2013 til 9. oktober 2013 afspejler derfor denne beslutning. 
Indhold Kommuneplantillægget slår følgende rammer sammen til én ramme: 7.1.60 for Strandvejen Øst, 7.1.61 for Strandvejen Vest, 7.1.62 for Taarbækdalsvej/Edelslundsvej, 7.1.63 for Taarbæk Strandvej ved Cottageparken og 7.1.68 for Taarbæk Strandvej 69. Ejendommene Taarbæk Strandvej 39, 41, 43 og 59H samt Taarbækdalsvej 2 udtages den nye, samlede ramme. Rammeområdet fastsættes til åben-lav og tæt-lav boligområde med en bebyggelsesprocent på max. 75. På ejendomme fra 0 - 199 m² må etagearealet ikke overstige det eksisterende etageareal. Etageantallet må ikke overstige 2. Følgende rammer slås sammen til én ny ramme: 7.1.65 for Taarbæk Strandvej nord for Bombegrunden, 7.1.66 for Nordlyvej, 7.1.67 for Taarbækhøj og 7.1.80 for Taarbæk ved Jollehavnen. Ejendommene Taarbæk Strandvej 39, 41, 43 og 59H samt Taarbækdalsvej 2 indføres i den nye, samlede ramme. Rammeområdet fastsættes til blandet byområde. Herunder tæt-lav og åben-lav boliger, offentlig service, anden publikumsorienteret service, detailhandel, fritidsformål og park. Der fastsættes desuden forskellige bebyggelsesprocenter og etageantal inden for området, da der er en stor variation i den eksisterende bebyggelsesstruktur. For ikke at få meget store dagligvarebutikker i området må der samlet kun være 1.000 m² til dagligvarer. Dagligvarebutikker må i øvrigt kun være på max. 500 m² hver og udvalgsvarebutikker må kun være på max. 100 m². For at opnå et mere livligt og varieret byliv må funktionerne kun etableres i stueetagen og fortrinsvis mod Taarbæk Strandvej. 
Om kommuneplantillæg

Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her.

 

Kommuneplantillægget
 

 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk