Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Opl√¶s tekst  |  Sitemap  |  A-√Ö  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Byudvikling Ringbyen langs Ring 3 Ringbyens styrker

Kgs. Lyngby
Detailhandel
Stationsnære områder
Ringbyen langs Ring 3
Ringbyens styrker
Ringbyens nye muligheder
Letbane langs Ring 3
Lyngby Idrætsby
 

Ringbyens styrker


Stor regional betydning og høj tilgængelighed

Byområderne langs Ring 3 har en central placering og betydning for hovedstadsområdet og Ringbyen skaber sammenhæng på tværs i fingerbyen. Set i et regionalt perspektiv har det derfor stor betydning, at bykvaliteten i disse indre dele af hovedstadsområdet kan fastholdes og højnes, som følge af etableringen af Letbanen langs Ring 3. Ringbyen rummer allerede mange vigtige trafikknudepunkter, boligområder, erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner, og i de ældre erhvervsområder er der store potentialer for byomdannelse og byudvikling. Det vil bidrage til yderligere at styrke områdets attraktivitet og konkurrenceevne.

Bygger videre på god, eksisterende infrastruktur

Ringbyen starter ikke på bar mark, men bygger videre på eksisterende byområder med tidligere samfundsmæssige investeringer i infrastruktur med veje, stisystemer, kollektiv trafik, varme, el, vand m.v. samt det eksisterende serviceudbud. Nuværende skoler, institutioner, fritidstilbud m.v. vil til en vis grad kunne udvikles til at dække de nye beboeres behov.

Stor forskellighed og variation

Byområderne langs Ring 3 er forskellige og Ringbyens nye bydele vil tilsvarende blive forskellige. Anvendelse og intensitet vil også fremover variere fra område til område og fra kommune til kommune. Med afsæt i den hidtidige udvikling og planlægning vil Ringbyens bebyggelse nogle steder være tæt, andre steder vil områder være friholdt for bebyggelse.


 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk