Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  A-Å  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Byudvikling Lyngby Idrætsby

Kgs. Lyngby
Detailhandel
Stationsnære områder
Ringbyen langs Ring 3
Lyngby Idrætsby
 

Lyngby Idrætsby


Kommunalbestyrelsen besluttede i efteråret 2008, at arealerne på Lyngby Stadion skal udvikles til "Lyngby Idrætsby". Ønsket er at udvikle de fysiske rammer og derved skabe mere optimale rammer for brugerne. Udviklingen består bl.a. i etableringen af et nyt superligastadion med plads til 10.000 tilskuere, nyt atletikanlæg, og udvidelse af svømmehallen, så den bliver mere tidssvarende og kan rumme wellness og familievenlige tilbud. Herudover er de øvrige faciliteter i området nedslidte. De skal derfor opgraderes og udbygges for at fastholde og styrke idrætslivet.

Opførelsen og driften af superligastadion forudsættes finansieret via private midler. Derudover er salg af byggeret en forudsætning for at få helhedsplanen til at hænge sammen økonomisk. Planen indeholder derfor byggemuligheder op til 25.000 m² erhverv fordelt på idrætsklinikker, lægehuse, fitness- og bowlingcenter samt kontorerhverv. Kommunalbestyrelsen er opmærksom på de begrænsninger, som Fingerplan 2007 giver i forhold til lokalisering af erhvervsbyggeri uden for de stationsnære arealer. Se desuden Byudvikling > stationsnære områder.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at gennemføre en forhøring om Lyngby Idrætsby.


 


Lyngby stadion.

 

LINK:

Lyngby Idrætsby >


Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk