Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Opl√¶s tekst  |  Sitemap  |  A-√Ö  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Byudvikling Kgs. Lyngby Trafik

Kgs. Lyngby
Den bl√• og gr√łnne by
Den smukke og levende by
Den bes√łgte og kulturelle by
Firskovvejområdet
Trafik
Gågade
Letbane
Parkering
Detailhandel
Stationsnære områder
Ringbyen langs Ring 3
Lyngby Idrætsby
 

Trafik


Kgs. Lyngby er et regionalt trafikknudepunkt for såvel individuel som kollektiv trafik. To vejstrækninger af regional karakter (Lyngby Omfartsvej og Klampenborgvej - Nordre Torvevej - Buddingevej) passerer Kgs. Lyngby, der også er et krydsningspunkt for tog- og busforbindelser.

Trafikken i Kgs. Lyngby skal afvikles med passende fremkommelighed og i forhold til, at området er et regionalt detailhandelscenter. Trafikken skal primært ledes til og fra området via Klampenborgvej.

Trafiksaneringsplanen for Kgs. Lyngby, vedtaget i januar 1996, er fortsat gældende. Planen sigter mod en fredeliggørelse af Lyngby Torv og de centrale dele af Lyngby Hovedgade og Klampenborgvej. Omkring det indre kryds i Kgs. Lyngby er etableret en parkeringssøgering, der skal afvikle den gennemkørende trafik og trafikken til de større parkeringspladser.

Det indre kryds kan fredeliggøres yderligere ved at etablere gågade eller andre trafikdæmpende foranstaltninger på Lyngby Hovedgade mellem Nørgaardsvej og Toftebæksvej og/eller ved at lukke Nordre Torvevej for anden trafik end busser, cykler og fodgængere.

Ved ombygningerne af Lyngby Hovedgade og Jernbanevej i 1996-1998, etableringen af kulturhuset i 1999-2001 og omlægningen af Jernbanepladsen i 2004 er kvaliteterne i gaderummene fastholdt og udbygget. Allébeplantningen i Lyngby Hovedgade er bevaret, og nyplantning sikrer, at allépræget også fremover bevares intakt. Ved valg af belægning og gadeinventar er der lagt vægt på kvalitet og holdbarhed, og der er taget udstrakt hensyn til færdsels- og orienteringsmuligheder for gangbesværede, herunder kørestolsbrugere og synshandicappede.


 


Klampenborgvej.
 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk