Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Opl√¶s tekst  |  Sitemap  |  A-√Ö  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Byudvikling Kgs. Lyngby Letbane

Kgs. Lyngby
Den bl√• og gr√łnne by
Den smukke og levende by
Den bes√łgte og kulturelle by
Firskovvejområdet
Trafik
Gågade
Letbane
Parkering
Detailhandel
Stationsnære områder
Ringbyen langs Ring 3
Lyngby Idrætsby
 

Letbane


Siden 2000 har de regionale og kommunale myndigheder langs Ring 3 arbejdet på en højklasset kollektiv trafikløsning for Ring 3-korridoren. Forskellige bane- og busløsninger er undersøgt, og regeringens Transportinvesteringsplan fra 2009 indeholder en pulje på 2 mia. kr. til fremme af kollektive trafikløsninger bl.a. i Ring 3-korridoren. I første omgang gennemfører Transportministeriet en analyse, som bl.a. skal afdække fordele og ulemper ved henholdsvis et højklasset bussystem og en letbaneløsning i Ring 3-korridoren.

Uanset systemvalg skal en ny kollektiv trafikløsning indpasses i det eksisterende bymiljø, både med hensyn til byrummenes fremtidige funktion og den æstetiske udformning. Der skal desuden træffes valg om standsningsstedernes placering og om et evt. underjordisk tracé i Kgs. Lyngby.

Kommunalbestyrelsen støtter, at behovet for at komme på tværs i Hovedstadsområdet med kollektiv transport udfyldes ved etablering af en letbane langs Ring 3 fra Lundtofte i nord til Ishøj, Brøndby Strand og/eller Avedøre Holme i syd. Kommunalbestyrelsen støtter desuden, at arealerne omkring kommende standningssteder bliver stationsnære, uanset om det bliver en bus- eller letbaneløsning.


 

 
Illustration af letbanen ved Lyngby Torv. 


Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk