Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  A-Å  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Byudvikling Kgs. Lyngby Letbane

Kgs. Lyngby
Den blå og grønne by
Den smukke og levende by
Den besøgte og kulturelle by
Firskovvejområdet
Trafik
Gågade
Letbane
Parkering
Detailhandel
Stationsnære områder
Ringbyen langs Ring 3
Lyngby Idrætsby
 

Letbane


Siden 2000 har de regionale og kommunale myndigheder langs Ring 3 arbejdet på en højklasset kollektiv trafikløsning for Ring 3-korridoren. Forskellige bane- og busløsninger er undersøgt, og regeringens Transportinvesteringsplan fra 2009 indeholder en pulje på 2 mia. kr. til fremme af kollektive trafikløsninger bl.a. i Ring 3-korridoren. I første omgang gennemfører Transportministeriet en analyse, som bl.a. skal afdække fordele og ulemper ved henholdsvis et højklasset bussystem og en letbaneløsning i Ring 3-korridoren.

Uanset systemvalg skal en ny kollektiv trafikløsning indpasses i det eksisterende bymiljø, både med hensyn til byrummenes fremtidige funktion og den æstetiske udformning. Der skal desuden træffes valg om standsningsstedernes placering og om et evt. underjordisk tracé i Kgs. Lyngby.

Kommunalbestyrelsen støtter, at behovet for at komme på tværs i Hovedstadsområdet med kollektiv transport udfyldes ved etablering af en letbane langs Ring 3 fra Lundtofte i nord til Ishøj, Brøndby Strand og/eller Avedøre Holme i syd. Kommunalbestyrelsen støtter desuden, at arealerne omkring kommende standningssteder bliver stationsnære, uanset om det bliver en bus- eller letbaneløsning.


 

 
Illustration af letbanen ved Lyngby Torv. 


Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk