Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  A-Å  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Byudvikling Kgs. Lyngby Firskovvejområdet

Kgs. Lyngby
Den blå og grønne by
Den smukke og levende by
Den besøgte og kulturelle by
Firskovvejområdet
Trafik
Gågade
Letbane
Parkering
Detailhandel
Stationsnære områder
Ringbyen langs Ring 3
Lyngby Idrætsby
 

Firskovvejområdet


Firskovvej er et større omdannelsesområde, som det overvejes at forny og intensivere. Hensigten er at skabe et attraktivt, fleksibelt og robust erhvervsområde med en bymæssig karakter og moderne identitet. Bygninger og byrum skal være af høj arkitektonisk kvalitet. Det er én af Fingerplanens målsætninger, at der skal ske en fortætning af de stationsnære områder, hvilket er baggrunden for en fortætning af Firskovvejområdet.

Kommunalbestyrelsen overvejer desuden at åbne for en vejgennemføring af Firskovvej til Jægersborgvej. I overvejelserne indgår muligheden for helt eller delvist at inddrage det grønne areal mellem Firskovvejområdet og Helsingørmotorvejen ned til Jægersborgvej til byudvikling. Kommunalbestyrelsen har som led i den fremtidige planlægning indledt et samarbejde med grundejerforeningen.


 


Firskovvej.


Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk