Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  A-Å  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Byudvikling Kgs. Lyngby Den blå og grønne by

Kgs. Lyngby
Den blå og grønne by
Den smukke og levende by
Den besøgte og kulturelle by
Firskovvejområdet
Trafik
Gågade
Letbane
Parkering
Detailhandel
Stationsnære områder
Ringbyen langs Ring 3
Lyngby Idrætsby
 

Den blå og grønne by


Lyngby Hovedgades karakteristiske allébeplantning skal sikres, så den grønne karakter fastholdes. Der skal arbejdes for at få vand i den tørlagte del af Fæstningskanalen, så der kan skabes et unikt byrum.


Skitse af nyt byggeri på Kanalvejsparkeringen samt offentligt tilgængelig bypark med vand i Fæstningskanalen.

Vand kan også anvendes som et identitetsskabende element, når andre byrum skal istandsættes eller nye etableres.

Ved Kirkepladsen kan der skabes sammenhæng mellem kirken, Bondebyen, det landskabelige træk og Lyngby Hovedgade. For at fuldende dette, bør det overvejes en gang i fremtiden at nedrive Lyngby Hovedgade 34, der ligger lige nord for Fæstningskanalen. Muligheden er ikke aktuel i øjeblikket, men set over længere tid hænger nedrivningen og overgangen til byen sammen med "Kongevejsprojektet". Kongevejsprojektet omhandler en forskønnelse af strækningen fra Kirkepladsen/Fæstningskanalen op til Frilandsmuseet, og vil give en smuk, attraktiv og værdig ankomst fra nord til Kgs. Lyngby. Projektet omfatter flere delprojekter, der samlet skal opfylde projektets mål.

Kongevejsprojektet, idéskitse.

Assistens Kirkegård i Kgs. Lyngby kan med tiden udvikles til en kulturhistorisk park. I forbindelse med Assistens Kirkegård findes desuden Sophus Lunds Blomsterhave, som skal sikres som et særligt åndehul i Kgs. Lyngby.

Det er også under overvejelse at placere den Tuteinske Pavillon til haveanlægget ved Rustenborgvej 1, hvor den kan få en idyllisk placering ud mod Fæstningskanalen.


 

 

Kgs. Lyngby skal have en stærk identitet, som understreger byens beliggenhed i en grøn og bæredygtig kommune, hvor vandet spiller en vigtig rolle.


Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk