Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  A-Å  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Byudvikling Kgs. Lyngby Den besøgte og kulturelle by

Kgs. Lyngby
Den blå og grønne by
Den smukke og levende by
Den besøgte og kulturelle by
Firskovvejområdet
Trafik
Gågade
Letbane
Parkering
Detailhandel
Stationsnære områder
Ringbyen langs Ring 3
Lyngby Idrætsby
 

Den besøgte og kulturelle by


For at understøtte købstadskarakteren skal ny bebyggelse langs hovedgaden indpasses og respektere hovedgadens særlige bebyggelsesstruktur og karakteristiske bygninger. Enkelte bygninger er fredede og andre er bevaringsværdige.

I den købstadsprægede del af Lyngby Hovedgade er bygningerne generelt små, gadeorienterede huse i 2½ - 3½ etager med butikker i stueetagen. Husene er typisk med pudset mur og tegl på taget.

Markant lavere bygninger kan erstattes eller forhøjes, så de svarer til den omkringliggende bebyggelse.

Kgs. Lyngby skal fortsat bestå af en blanding af boliger, liberale erhverv, kontor, handel og uddannelses- og kulturtilbud, så der kan ske noget i byen hele døgnet. Der er ca. 1.500 boliger i Kgs. Lyngby. Enkelte steder er der planlagt en udvikling, der indeholder boliger. Der skal i planlægningen gøres rede for, hvor og hvor store de fælles friarealer til boligerne er, så også de bynære boliger får mulighed for udendørs ophold.

Bylivet kan støttes ved at prioritere ungdomsboliger i Kgs. Lyngby. Også set i relation til kommunens mange uddannelsesinstitutioner. Bylivet kan også støttes ved, at de centrale byrum benyttes til markeder, events og kulturelle aktiviteter som for eksempel udstillinger og optræden. Der kan udformes specielle boder, som kan benyttes til disse formål.

Det er en kvalitet for byen, at både offentligt og privatejede byrum kan skabe et sammenhængende og godt bymiljø. Lyngby Kulturhus bidrager med sin blanding af offentlige og private kulturtilbud til et levende byrum. Ved Stadsbiblioteket, Lyngby Kirke og Nordre Mølle er der også mange muligheder for både indendørs og udendørs aktiviteter.

For at sprede livet i hovedgaden til de bagvedliggende byrum, skal der skabes synlige og markerede forbindelser for eksempel ved hjælp af belægning, belysning eller beplantning.

Byens rum skal give mulighed for ophold på både bænke og alternative siddepladser såsom plinte, trapper og bykunst.

For at sikre det særlige byliv og byens attraktion skal byrummenes kunstneriske udsmykning, inventar og belægninger være af en høj kvalitet. Det er desuden planen at ajourføre skiltevejledningerne, så skiltning fortsat kan ske på en hensigtsmæssig måde.

For mange virksomheder er Kgs. Lyngby et gunstigt alternativ til København City, dels på grund af tilgængeligheden, dels på grund af det levende bymiljø. Det er stadig muligt at udbygge Kgs. Lyngby med såvel nye kontorarbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, boliger med mere. På Nørgaardsvej er der to større ejendomme, der kan ændre anvendelse fra produktion til kontor og bolig, og på Lyngby Hovedgade 4 kan der etableres yderligere kontorarbejdspladser.

 

Kgs. Lyngby skal fortsat være et regionalt detailhandelscenter med rig mulighed for kulturelle oplevelser.

 


 

 

A: Boliger  

B: Liberale erhverv, offentlige formål og boliger  

C: Detailhandel og anden publikumsorienteret service

 

 

  

 Princip for udfyldning af "huller" i husrækken.

 


Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk