Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Opl√¶s tekst  |  Sitemap  |  A-√Ö  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Byudvikling Detailhandel

Kgs. Lyngby
Detailhandel
Arealer til detailhandel
Butiksst√łrrelser
Udvalgsvarebutikker > 2.000 m2
Stationsnære områder
Ringbyen langs Ring 3
Lyngby Idrætsby
 

Detailhandel


Kgs. Lyngby er ét ud af få regionale detailhandelscentre i hovedstadsregionen. Handlen i Kgs. Lyngby er et stort aktiv for kommunen og har været et af de bærende elementer for byens udvikling igennem mange år.

Denne overordnede strategi har været gældende i mange år. Den eksisterende centerstruktur fastholdes med ét regionalt center i Kgs. Lyngby, tre store lokalcentre i Virum, Sorgenfri og på Lyngbygårdsvej samt 10 lokalcentre. Deres fysiske afgrænsning fastholdes ligeledes.

Centerstruktur

Det regionale center, Kgs. Lyngby og de to store lokalcentre Sorgenfri og Virum er i landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet udpeget til bymidter. Det store lokalcenter; Lyngbygårdsvej udpeges af kommunalbestyrelsen til et bydelscenter, mens de øvrige 10 centre fortsat er udpeget til lokalcentre. Dette har indflydelse på fastsættelsen af detailhandelsareal i de enkelte centre og for fastsættelsen af de enkelte butiksstørrelser.

Med centrenes placering, status og fysiske omfang i kommunen, vurderes det, at et varieret udbud af butikker i bydelene kan fremmes mest muligt. Der tages samtidigt afsæt i en samfundsmæssig bæredygtig udvikling inden for detailhandlen. En udvikling hvor afstanden til indkøb af dagligvarer nedsættes mest muligt.

 


 

Virum Torv.

 

Lov om planlægning og Landsplandirektiv for detailhandel for hovedstadsområdet anvender benævnelserne "bymidter" og "bydelscentre". Lyngby-Taarbæk Kommune fastholder den lokale terminologi; det regionale center Kgs. Lyngby, de store lokalcentre og lokalcentre.

Det vil sige, at det regionale center Kgs. Lyngby og de 2 store lokalcentre i Virum og Sorgenfri er bymidter og det store lokalcenter Lyngbygårdsvej er et bydelscenter.

 


Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk