Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  A-Å  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Byudvikling Detailhandel Butiksstørrelser

Kgs. Lyngby
Detailhandel
Arealer til detailhandel
Butiksstørrelser
Udvalgsvarebutikker > 2.000 m2
Stationsnære områder
Ringbyen langs Ring 3
Lyngby Idrætsby
 

Butiksstørrelser


Maksimale butiksstørrelser    
  Dagligvarer Udvalgsvarer
Det regionale center Kgs. Lyngby 3.500 m² 2.000 m²
De store lokalcentre Virum, Sorgenfri og Lyngbygårdsvej 2.500 m² 500 m²
De 10 lokalcentre 1.000 m² 500 m²
Butikker uden for centrene 500 m² 100 m²

 

Kommunalbestyrelsen ønsker at sikre udbudet af dagligvarer i boligområderne og fastsætter butiksstørrelserne ud fra denne strategi. Butiksstørrelserne skal dog overholde Landsplandirektivet for detailhandlen i hovedstadsområdet og Planlovens bestemmelser.

I Kgs. Lyngby får alle butikker mulighed for at udnytte lovens rammer fuldt ud, idet det er et regionalt center med et stort opland.

I Virum, Sorgenfri og på Lyngbygårdsvej fastsættes butiksstørrelsen til 2.500 m² for dagligvarebutikker og 500 m² for udvalgsvarebutikker, hvilket er henholdsvis 1.000 m² og 1.500 m² under lovens rammer. Butiksstørrelserne begrænses, da der ønskes en variation i udbudet af butikker inden for de store lokalcentre, som har begrænset størrelse og dermed begrænset mulighed for udbygning.

I de lokale centre fastsættes butiksstørrelsen til 1.000 m² for dagligvarebutikker, hvilket svarer til lovens rammer. Kommunalbestyrelsen ønsker hermed at give udviklingsmuligheder til dagligvarebutikkerne i de 10 lokale centre.

Der er reduceret i udviklingsmulighederne for udvalgsvarebutikker i de lokale centre og for butikkerne uden for centrene, idet unødig transport mellem centrene søges minimeret. Planloven giver mulighed for 1.000 m² til såvel daglig- som udvalgsvarebutikker i lokalcentre og for butikkerne uden for centrene.


 


Sorgenfri Torv.
 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk