Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Opl√¶s tekst  |  Sitemap  |  A-√Ö  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Byudvikling Detailhandel Arealer til detailhandel

Kgs. Lyngby
Detailhandel
Arealer til detailhandel
Butiksst√łrrelser
Udvalgsvarebutikker > 2.000 m2
Stationsnære områder
Ringbyen langs Ring 3
Lyngby Idrætsby
 

Arealer til detailhandel


Maksimale detailhandelsarealer i de enkelte centre  
Det regionale center, Kgs. Lyngby 175.000 m²
De store lokalcentre, Virum og Sorgenfri 8.000 m²
Det store lokalcenter på Lyngbygårdsvej 5.000 m²
De 10 lokalcentre, hver 2.000 m²

 

Kommunalbestyrelsen fastlægger grænserne for udviklingen af detailhandel i de enkelte centre.

Kommunalbestyrelsen forventer ikke, at udviklingen inden for detailhandlen de næste 4 år kan udnytte rammerne til fulde.

Kgs. Lyngby har i dag et samlet areal til detailhandel på omkring 120.000 m². Med de intentioner om byrumsprojekter, der er indarbejdet i Kommuneplan 2009, kan der umiddelbart blive behov for yderligere 36.000 m² til detailhandel. Kommunalbestyrelsen har dertil lagt 20.000 m² som en yderligere rummelighed de næste 4 til 12 år.

De store lokalcentre i Virum og Sorgenfri har i dag et samlet areal til detailhandel på omkring 5.000 m² hver. De store lokalcentre har i en del år haft mulighed for hver 3.000 m² til ombygning og nybyggeri til detailhandel. Kommunalbestyrelsen fastholder disse udviklingsmuligheder.

Det store lokalcenter på Lyngbygårdsvej har i dag et samlet areal til detailhandel på omkring 3.500 m². Kommunalbestyrelsen fastsætter her en højeste grænse for nybyggeri og ombygning til højst 1.500 m² til detailhandel.

De ti lokale centre har i dag samlede arealer til detailhandel på mellem 300 og 1.200 m² hver, hvor Brede Torv er det største. Centerområderne er fysisk meget små, hvilket ikke giver særlige udviklingsmuligheder. Areal til detailhandel i de lokale center fastsættes til højst 2.000 m² hver.


 


Lyngby Hovedgade.
 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk