Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  A-Å  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Bygningskultur Udpegede bevaringsværdige bygninger

Arkitekturpolitik
Hvad er arkitektur?
Hvad er kvalitet?
Hvad kan kommunen gøre?
Handlinger
Fredede og bevaringsværdige bygninger
Udpegede bevaringsværdige bygninger
 

Udpegede bevaringsværdige bygninger


Kommunalbestyrelsen har besluttet, at en bygning er bevaringsværdig, når den har fået en bevaringsværdi på 1-4 i Kulturarvsstyrelsens database over fredede og bevaringsværdige bygninger, FBB. En bygning er også bevaringsværdig, hvis den er udpeget i en lokalplan eller byplanvedtægt. Kommunalbestyrelsen kan desuden udpege bygninger, der er opført efter 1979, som bevaringsværdige, hvis bygningen efter en registrering får en bevaringsværdi på 1-4.

Det vil i forbindelse med udarbejdelsen af Fokus-strategi for kulturarv blive drøftet, om bevaringsværdige bygninger alene skal bestå af bygninger med høj bevaringsværdi (1-3) samt udpegning og definition af begrebet kulturmiljø.

Ved ansøgninger om tilbygning til eller nedrivning af en bevaringsværdig bygning vil kommunen få kendskab til sagen. Kommunalbestyrelsen kan i disse tilfælde benytte retten til midlertidigt at forhindre byggeriet og udarbejde en lokalplan. Inden en bevaringsværdig bygning kan tillades nedrevet, skal kommunalbestyrelsen foretage en offentlig høring i henhold til lovgivningen.

Bygningsreglement 2008 giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 30 i åben-lav områder. Kommunalbestyrelsen ønsker at sikre de bevaringsværdige bygninger. På den baggrund har kommunalbestyrelsen besluttet, at bebyggelsesprocenten kan nedsættes til en lavere procentsats hvor særlige hensyn gør sig gældende, og ud fra en konkret vurdering i de enkelte lokalplaner.

Det kan for eksempel være tilfældet for ejendomme med:

  • Bebyggelse med bevaringsværdi 1-3
  • Bebyggelse med bevaringsværdi 4 og særlig kulturhistorie
  • Bebyggelse med bevaringsværdi 4 og en ensartet karakter med naboejendomme

Kommunalbestyrelsen har desuden besluttet, at områder med særlig kulturhistorisk værdi f.eks. landsbyer kan udpeges i lokalplaner. Dette betyder ikke, at al bebyggelse i en landsby er bevaringsværdigt.


 


Rækkehusene på Nonnebakken er tildelt bevaringsværdi 3. Bebyggelsen er opført af Lyngby Almennyttige Boligselskab i perioden 1943-1946.


Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk