Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Opl√¶s tekst  |  Sitemap  |  A-√Ö  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2009

Du er her: Forside Brugervejledning

Historik
Download strategier
Milj√łvurdering
Retsvirkninger
Sideindex
Nyheder
 

Brugervejledning

Hvad finder jeg under de forskellige faner? 

Rammer og retningslinier

Sådan bruges de interaktive kort

Hvad gælder for min ejendom?

Sammensæt din egen PDF 

Søg i kommuneplanen

Personlig vejledning 

   
Hvad finder jeg under de forskellige faner?    

Kommuneplanen er opdelt i fire overordnede temaer, svarende til de fire faner i den vandrette menubjælke. Klikkes der på en fane vises en oversigt over indholdet i det pågældende tema i venstre side af skærmen.   

 I byudviklingsafsnittet findes visionerne for udviklingen i Kgs. Lyngby og det tværkommunale samarbejde omkring en letbane langs Ring 3. Der findes desuden information om kommunens detailhandel og stationsnærhedsprincipperne, og planerne for Lyngby Idrætsby uddybes.  

 I afsnittet om bygningskultur findes kommunens arkitekturpolitik og de bevaringsværdige bygninger udpeges.  

 Her findes rammerne for lokalplanlægningen og retningslinierne for en række forhold vedrørende natur og landskab, tekniske anlæg, kollektive trafikanlæg og stiforbindelser samt detailhandel. Det er i her muligt at søge informationer via adresser, matrikler og kort. For yderligere information om søgninger se her.   

 Øvrig planlægning indeholder en redegørelse for den hidtidige planlægning, forholdet til andre planer, erhvervsudviklingen, befolknings- og boligforholdene samt klima, vand, affald og energi. Desuden indeholder den beskrivelser af kommunens 8 bydele og den offentlige service. 

   

Rammer og retningslinier    

 Kommuneplanens rammer og retningslinier danner grundlaget for kommunens udarbejdelse af lokalplaner. 

I kommuneplanen er der mere end 360 rammer, der samlet dækker hele kommunen. Et enkelt rammeområde omfatter typisk en ensartet bebyggelse eller et område med en bestemt anvendelse, f.eks. et område med detailhandel eller kontorerhverv. 

Kommuneplanens retningslinier vedrører en række overordnede forhold omkring natur og landskab, tekniske anlæg, kollektive trafikanlæg og stiforbindelser samt detailhandel. Retningslinierne gælder for særligt definerede områder, og overlapper kommunens rammeområder. Et rammeområde kan derfor være omfattet af én eller flere retningslinier. 

   

Sådan bruges de interaktive kort    

 Mange steder i kommuneplanen findes dynamiske kort, som dette, der viser stationsnære områder:   

I de interaktive kort er det muligt at zoome og panorere i kortet samt at få yderligere information om de viste temaer. Det kan f.eks. være navnet på en daginstitution eller antallet af parkeringspladser på et parkeringsareal i Kgs. Lyngby. Nedenfor findes en oversigt over de forskellige funktioner og knapper.   

Det skal bemærkes, at kortene opdateres automatisk når der laves kommuneplantillæg mv., og derfor altid vil vise de gældende planforhold. 

   

Naviger 
Naviger mod nord, syd, øst eller vest ved at klikke på pilene. 
Tip: Du kan også holde venstre musetast nede, mens du "trækker" i kortet.   

Zoom   
Zoom ind eller ud ved at trække i markøren eller klikke på skalaen. 
Tip til at zoome ind på et bestemt område: Hold SHIFT-tasten nede mens du markerer området (tegner en firkant) med venstre musetast.   

Viste temaer   
Klikkes der på det lille symbol i højre side af kortet vises oversigten over kortets temaer. Det er muligt at slukke og tænde temaerne.   

Informationsboks 
Klikker du på kortet, vises information om det element, der er markeret.   

 

Hvad gælder for min ejendom?    

Ønsker du at vide, hvilke rammer og retningslinier der gælder for din ejendom, kan du benytte søgefunktionerne under menupunktet "Hvad gælder". Her kan du søge via adresse, matrikel eller kort.   

 

 Søg via adresse eller matrikel: 
Hvis du søger via adresse eller matrikel får du en komplet liste over de gældende forhold. 

   

 

Søg via kort: 
Du kan her sammensætte dit eget personlige kort. Du kan vælge rammer, retningslinier, lokalplaner og offentlig service samt øvrige kortbaserede temaer. Du kan søge oplysninger om en ejendom ved at klikke det pågældende sted på kortet. Bemærk, at søgningen kun giver dig oplysninger om de temaer, som er vist på kortet. 

   

  

Sammensæt din egen PDF    

Med PDF-funktionen kan du sammensætte en PDF-fil, som du enten kan gemme på din harddisk eller udskrive på en printer. Du vælger selv, hvilke afsnit der skal med i PDF-filen, som du får tilsendt pr. mail. Du kan også vælge at downloade de foruddefinerede PDF-filer med afsnittene om byudvikling, bygningskultur, rammer, retningslinier eller øvrig planlægning.

   

 

Søg i kommuneplanen    

Du har flere forskellige muligheder for at søge i kommuneplanen.     

   

Personlig vejledning   LINK

Teknisk Service >

Personlig vejledning til brug af den digitale kommuneplan kan fås ved henvendelse til Teknisk Service, Rådhuset, 3. sal eller på tlf. 45 97 35 01. For åbningstider se link.

 
Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | teknisk@ltk.dk